Stad Oostende heeft gloednieuw reglement voor officiële ontvangsten en vieringen

Geplaatst op Posted in Burgerzaken, Huwelijken, Stad Oostende

In normale tijden ontvangt Stad Oostende regelmatig burgers, verenigingen of organisaties voor een officiële plechtigheid in het Stadhuis. Vanaf nu is er een reglement dat verduidelijkt wie hiervoor in aanmerking komt. Een viering of ontvangst aanvragen kan voortaan eenvoudig via een online formulier.

Het Stadhuis vormt in niet-coronatijden vaak het decor voor allerlei officiële plechtigheden waarbij bepaalde personen of verenigingen en organisaties een officiële ontvangst krijgen. Vaak gaat dit gepaard met een receptie en het overhandigen van een geschenk. Denk bijvoorbeeld aan een Oostendse sportploeg die een belangrijke trofee of titel binnenhaalt, maar ook aan echtparen die hun 50e huwelijksverjaardag vieren of nieuwe inwoners van de stad.

“We maakten een gloednieuw reglement met duidelijke criteria om te bepalen wie in aanmerking komt voor zo’n officiële ontvangst of viering. Daarin staat duidelijk omschreven welke doelgroepen op een officiële ontvangst kunnen rekenen”, aldus schepen van Ceremoniën Hina Bhatti.

Van nieuwe inwoners tot buitenlandse staatshoofden

Stad Oostende zet haar inwoners graag in de bloemetjes. Echtparen die hun huwelijksverjaardag vieren of inwoners van de stad die 100 jaar oud worden, verdienen onze aandacht. Verenigingen kunnen worden uitgenodigd wanneer ze 25 jaar (of een veelvoud daarvan) bestaan. Individuele Oostendenaren die een uitzonderlijke prestatie leveren op economisch, cultureel of educatief vlak of mensen die een heldendaad verrichten, hebben recht op een officiële ontvangst.

Het blijft evenzeer belangrijk om onze oud-strijders te eren met een ontvangst, net als staatshoofden, ambassadeurs, ministers of andere hoogwaardigheidsbekleders. Maar het moet niet altijd ver van huis gezocht worden: ook alle nieuwe inwoners van de stad kunnen rekenen op een plechtige ontvangst in het stadhuis. En Stad Oostende bedankt ook jaarlijks de Zoroos, de vrijwilligers die zich inzetten om van hun eigen straat een nette leefomgeving te maken, en de poezendames die de straatkatjes verzorgen.

Ook voor verdienstelijke Oostendse sportclubs of sporters is er aandacht. Wanneer zij een belangrijke trofee of titel binnenhalen, is de hele stad trots. “Oostende telt meer dan 100 sportverenigingen, samen goed voor meer dan 14.000  leden.  Heel wat clubs komen zelden of nooit in the picture. Niettemin behalen hun leden vaak schitterende resultaten op sportmanifestaties. Met dit nieuwe reglement wil de Stad ook deze sporters, tevens ambassadeurs voor onze stad, waarderen en in de spotlights zetten”, aldus schepen Bart Plasschaert.

Administratieve vereenvoudiging

Om alles zo eenvoudig mogelijk te maken en om iedereen de kans te geven om een ontvangst of een viering aan te vragen, kiest Stad Oostende voortaan voor een online aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier zal terug te vinden zijn op de website van de stad. De huwelijksjubilarissen, 100-jarigen en 100-plussers worden door de Stad proactief aangeschreven.

“Dit nieuwe reglement schept helderheid en doet ons nog meer uitkijken naar het moment waarop we elkaar daadwerkelijk weer kunnen ontmoeten en samen zijn,” aldus schepen Hina Bhatti.

Het nieuwe reglement wordt voorgelegd ter goedkeuring op de Gemeenteraad van eind april.