Extra ruimte voor mobilhome toerisme: veilig in de eigen bubbel en een meerwaarde voor onze stad

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende, Toerisme

Onze manier van reizen is sinds de coronacrisis enorm aan het veranderen. Over gans het land wordt een grote stijging in de verkoop en verhuur van campervans en mobilhomes waargenomen. Ook wel de “Bubbels op Wielen” genoemd. Gemeenteraadslid Gianni Cornette stelt op de gemeenteraad van 28 september de vraag of het huidig bestuur bereid is om ruimte te voorzien voor deze groeiende vorm van toerisme. Het stadsbestuur van Oostende is bereid om hier verder op in te zetten via externe partners. 

“Dat mensen meer en meer via camper of mobilhome op reis gaan, lijkt me logisch. Je bent voorzien van je eigen sanitair, nutsvoorzieningen en komt met niemand in contact buiten je eigen bubbel. Men ziet kampeerwagentoerisme snel als een vorm van toerisme die geen meerwaarde brengt maar enkel plaats inneemt, maar dat klopt helemaal niet. Dit soort toerisme kan extra meerwaarde voor onze stad betekenen. Want op een plaats waar je veilig je mobilhome kan parkeren, kampeer je niet. Dit zijn bezoekers die onze stad op allerlei manieren komen ontdekken”, stelt Gianni Cornette.  
“In het verleden werd deze tak van het kusttoerisme nogal vaak weggelachen en werd het op zijn minst moeilijk gemaakt om in Oostende deel te nemen aan het toeristische verhaal van de stad. Terwijl het nu met de huidige crisis die we meemaken nog duidelijker is geworden dat kampeerwagentoerisme een veilige en duurzame vorm van toerisme is. Ondertussen zijn reeds verschillende stappen gezet die het inrichten van zulke plaatsen mogelijk moet maken. We moeten zeker eerst kijken waar het vandaag mogelijk is. We hebben dan ook het initiatief genomen om in diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen, die volop in opmaak zijn, de mogelijkheid te voorzien om zones voor kampeerwagens in te kleuren”, zegt schepen van Ruimte en Wonen Kurt Claeys. Stad Oostende zal enkel planmatig ondersteunen zodat externen dit verder kunnen uitvoeren.