Officieel startschot voor Voedselverdeelplatform Oostende

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om voldoende en gezond te eten. Via een voedselverdeelplatform wil Stad Oostende de negen Oostendse noodvoedselhulporganisaties helpen in hun verdere professionalisering. Een eerste stap is de ingebruikname van een bedrijfsloods.

Voldoende en gezonde voeding voor iedereen, het is een basisrecht. De coronacrisis heeft echter pijnlijk duidelijk gemaakt dat dit niet vanzelfsprekend is. In Oostende zijn 9 noodvoedselhulporganisaties actief die helpen om voedsel tot bij de mensen te brengen die onvoldoende hebben. In het kader van de structurele aanpak van armoede willen we hen helpen om te professionaliseren. Via een voedselverdeelplatform wil Stad Oostende hierin haar regierol opnemen. Een eerste stap is de ingebruikname van een bedrijfsloods.

Negen organisaties actief

Onder de noemer ‘Antenne’ heeft Stad Oostende sinds enkele jaren een ‘sociale kruidenier’. In de Antenne kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben terecht om voeding te kopen aan lage prijzen. Daarnaast zijn in Oostende acht organisaties actief rond voedselhulp. Deze verenigingen en vzw’s hebben elk een eigen invalshoek en voorzien kwetsbare Oostendenaars van voedselpakketten of maaltijden op diverse locaties.

Noodvoedselhulp blijft helaas noodzakelijk, bovenop de armoedebestrijding in de Stad. Daarom zal Stad Oostende, in overleg met deze partners, de verantwoordelijkheid opnemen voor het inzamelen, stockeren en dispatchen van voeding en voedseloverschotten. Tot nu deed elke organisatie dit voor zichzelf. Zo verlichten we het werk van de vrijwilligers en kunnen ze zich focussen op de mensen in plaats van op de logistiek. Dat komt de mensen in armoede rechtstreeks ten goede.

Noodvoedingsmiddelen worden via verschillende kanalen aangeleverd  zoals de voedselbanken, overschotten bij grootwarenhuizen, landbouwoverschotten,…

Bedrijfsloods in het Ostend Stores Business Park

De werking zal gecentraliseerd verlopen vanuit een uitgeruste bedrijfsloods. Op deze manier kan transport en stockage gebeuren volgens de gangbare reglementering rond voedselveiligheid. De ruime loods is volledig uitgerust. Er zijn ook gekeurde koelcellen voorzien.

Het werk van de verschillende organisaties en vrijwilligers, die dagelijks bezig zijn met voedselbedeling, is van onschatbare waarde. Met de nieuwe loods aan de Oudenburgsesteenweg willen we hen daarbij helpen. Het is een goed uitgeruste locatie, ten voordele van mensen die het minder goed hebben onze stad, waar een dergelijk voedselplatform een wereld van verschil maakt.

Voedselnetwerk

Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt hoezeer een doorgedreven samenwerking een meerwaarde bleek voor alle partners. Als Stad willen we dit dan ook verder uitbouwen, met behoud van de identiteit van elke partner. Dat komt elke Oostendenaar die er nood aan heeft absoluut ten goede. Het voedselplatform oprichten is een belangrijke stap in de goede richting.