Zomercijfers politie Oostende: goed voorbereide zomer in een ongeziene context

Geplaatst op Posted in Politie, Stad Oostende

Net als vorige zomer, evalueert politie Oostende opnieuw haar zomercijfers 2020. Door de buitengewone corona-context, kreeg het criminaliteitsbeeld een andere insteek met iets lagere cijfers tot gevolg. Toch waren juli en augustus op zijn minst pittig te noemen..

De wereld ziet er al enkele maanden anders uit en ook dat heeft een invloed gehad op onze criminaliteitscijfers. Er waren geen evenementen, terrassen en café’s werden vroeger gesloten en mensen dienden meer “in hun kot” te blijven. Dat zorgde voornamelijk voor een daling in de gekende criminaliteitscijfers zoals diefstallen, drugs en overlast. Na de lock-down versoepelden de maatregelen in de zomermaanden. Door een geïntegreerde zomeraanpak tussen politie, stadsbestuur en privé-firma’s, mogen we terugblikken op een veilige zomer waar het aantal meldingen en interventies min of meer stabiel zijn gebleven ten op zichte van vorige zomer. Door de bijzondere context en het extra “corona-werk” weegt de lichte daling in deze cijfers evenwel niet op tegen de voelbare stijging in de werkdruk.

Coronacijfers

Nieuw deze zomer waren ongetwijfeld de coronamaatregelen die in Stad Oostende nauw werden opgevolgd en waar hard werd op ingezet. Van actieve patrouilles tot aanwezigheid op het strand (strandpolitie en zomerteam) en ondersteuning vanuit andere politiediensten (1973 uur van andere binnenlandzones en 1828 uur vanuit de federale politie)… Er werd keihard gewerkt aan een veilige zomer in Oostende. Voor wat betreft corona-pv’s deelden we in juli en augustus 245 pv’s uit voor het niet dragen van een mondmasker, 16 voor samenscholingen en 9 tegenover handelszaken voor het niet naleven van de corona maatregelen.

Aantal meldingen en interventies blijven stabiel

Vorige zomer telden we een hoog aantal interventies en meldingen en ook deze zomer was dat niet anders (6984 interventies en 9946 meldingen, respectievelijk om de 12’47” en om de 9’ een feit). Door de context verliepen de interventies dikwijls moeizamer en er waren vaker conflicten. Zo tellen we deze zomer nog steeds 403 arrestaties (317 bestuurlijk en 86 gerechtelijk). Ook het geweld tegen politie bleef relatief stabiel. (31 in 2019 en 33 in 2020).

Gloednieuwe strandpolitie en crowd control waren succes

De zomer werd niet alleen gekenmerkt door de permanent aanwezige strandpolitie die, in samenwerking met de reddingsdiensten, het strand veilig en net hield, maar ook door een fantastische samenwerking met private firma’s die de crowdcontrol en de mobiliteit in Oostende uitgetekend hebben en gemonitord en bijgestuurd waar nodig. Deze samenwerking was een enorme hulp voor onze mensen op het terrein. Hun uitvalsbasis in het nieuw politiegebouw zorgde voor korte communicatielijnen en een efficiënte samenwerking.