Zeven nieuwe fietsstraten in Oostende

Geplaatst op Posted in Mobiliteit & Parkeren, Stad Oostende

Stad Oostende investeert fors in het fietsvriendelijk maken van de stad. Vandaag komen er maar liefst 7 nieuwe fietsstraten bij en wordt het aantal fietsstraten in Oostende meer dan verdubbeld.

Stad Oostende heeft de ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te worden. We investeren fors in het fietsvriendelijk maken van de stad. Niet alleen veilige fietsverbindingen, kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur, maar ook fietsstraten zijn een must om aan de fietsers een veilige en aangename fietsomgeving te geven.

De veiligheid en het comfort van de fietser staat voorop in ons fietsbeleid. Veel van deze straten zijn belangrijke schoolroutes en worden nu terug gegeven aan de fietsers. De auto’s zijn nog steeds welkom, maar die zijn te gast en niet langer de baas. We hebben gekozen voor opvallende grondsignalisatie en educatieve onderborden om de nieuwe verkeerssituatie duidelijk en dus verkeersveiliger te maken.

Wat is een fietsstraat?

De volgende verkeersregels zijn er van toepassing:

Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan innemen als deze enkel open gesteld is in hun rijrichting; als de rijbaan opengesteld is voor verkeer in beide richtingen mogen ze op de rechterhelft van de rijbaan rijden.
Motorvoertuigen mogen in de fietsstraat rijden, maar mogen geen fietsers inhalen.
In een fietsstraat mag niet sneller dan 30 km/uur gereden worden; dit geldt voor alle weggebruikers.

Verdubbeling aantal fietsstraten

Tot voor kort waren er al fietsstraten op de volgende locaties:

Visserskaai
Steensedijk (tussen Torhoutsesteenweg en Leeuwerikenstraat)
Steensedijk (nabij school GO! Athena Campus Pegasus)
Kaïrostraat
Duinenstraat (Raversijde)
Groenedijkstraat (Zandvoorde)

De regels van de fietsstraten zijn niet altijd voldoende gekend bij fietsers en automobilisten. Het stadsbestuur heeft daarom gekozen om ook de bestaande fietsstraten te voorzien van extra grondsignalisatie en educatieve onderborden.

Vanaf vandaag komen er liefst zeven nieuwe fietsstraten bij:

Euphrosina Beernaertstraat: belangrijke schoolroute voor de centrumscholen.
Leffingestraat: schoolroute (basisschool Hendrik Conscience, Petrus en Paulus campus West), maar ook veilige fietsroute van en naar centrum, als alternatief voor de drukkere Elisabethlaan en Nieuwpoortsesteenweg.
Christinastraat: schoolroute naar scholen centrum, maar ook belangrijke fietsroute in en uit het oud-centrum.
Spoorwegstraat: schoolroute naar scholen centrum, maar ook veilige fietsroute als alternatief van de drukkere Verenigde Natieslaan.
Rozenlaan: straat met aanwezigheid school.
Lijsterbeslaan: straat met aanwezigheid school.
Oude Molenstraat: missing link tussen de fietsstraat Kaïrostraat en het vrijliggend fietspad in de Prinsenlaan.

Binnenkort zullen er nog fietsstraten worden ingericht.

Signalisatie fietsstraten

De fietsstraten worden duidelijk gesignaleerd door de volgende elementen:

Verkeersborden F111 en F113
Educatief onderbord waarop de bepalingen van een fietsstraat, zoals vastgelegd in de wegcode, staan vermeld (max 30 km/u, inhaalverbod gemotoriseerde voertuigen)
Wegmarkeringen (grondsignalisatie met Icoon fietsstraat).

Meer info over fietsveiligheid op www.oostende.be/mobilteit