Wijkschool Mariasteen wordt volwaardige basisschool

Geplaatst op Posted in Onderwijs, Stad Oostende
Kleuter- en Basisschool Mariasteen kan in de toekomst uitbreiden tot een volwaardige basisschool. Om dat mogelijk te maken, keurde Stad Oostende een doorgeeflening goed die volledig gedragen wordt door scholengemeenschap De Zeemeeuw vzw.

Wijkschool Mariasteen ligt pal naast de Sint-Fransiscuskerk in de Assisiëlaan in de wijk Mariakerke. De school biedt onderwijs tot en met het tweede leerjaar. Daarna stappen de leerlingen over naar een andere school, meestal kiezen ze voor de afdeling in de Lijsterbeslaan.

Een tijdje geleden raakte bekend dat de school – in samenspraak met de Kerkfabriek Sint-Fransiscus – zo’n 200 m² kan uitbreiden op het terrein van de aanliggende kerk. Deze ruimte zal worden verbouwd tot een refter en een bewegingsruimte waardoor ook het onderwijsaanbod kan uitbreiden tot en met het zesde leerjaar. De overstap naar een andere school zal met andere woorden in de toekomst niet meer nodig zijn gezien de leerlingen kunnen blijven tot ze de overstap maken naar het secundair onderwijs.

Het gedeelde gebruik van de Sint-Fransiscuskerk is een verhaal dat gedragen wordt door stad Oostende, de Kerkfabriek Sint-Fransiscus en scholengemeenschap vzw De Zeemeeuw. Stad Oostende faciliteert hun plannen door een doorgeeflening te voorzien.

Vanaf januari 2022 betaalt de scholengemeenschap vzw De Zeemeeuw een jaarlijkse huur voor de extra ruimte aan de Kerkfabriek. Deze stort het geld op haar beurt door aan de stad, waarmee het kapitaal en de intrest zullen worden afbetaald. Het gaat om een totaalbedrag van 500.000 euro.

De schoolinfrastructuur in Vlaanderen is op veel plaatsen verouderd of niet aangepast aan de hedendaagse noden. Moderne schoolgebouwen stimuleren nochtans aantoonbaar het leren bij kinderen en jongeren. Als lokaal bestuur ondersteunen wij dus met plezier elk initiatief in die zin, ons Oostends onderwijs zet hiermee opnieuw een stap vooruit.

Stad Oostende is trots om een ondersteunende rol te kunnen spelen in deze samenwerking. De gedeelde ruimte is een hedendaags concept waardoor de kerk een vrolijke invulling krijgt, want wat is er mooier dan samen kansen te creëren voor onze jonge mensen.