Wijkbabbels als opvolger van de vroegere wijkraden

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Vanaf begin volgend jaar introduceert Stad Oostende Wijkbabbels als opvolger van de vroegere wijkraden. Er is gekozen voor een nieuw, modern concept waarbij interactie en participatie centraal staan. Iedereen zal de Wijkbabbels ook digitaal mee kunnen volgen.

De wijkraden werden vroeger minimum twee keer per jaar georganiseerd in elke wijk. In het huidige bestuursakkoord ‘Allemaal Oostendenaar’ staat de ambitie om de wijkraden om te vormen naar een formule waarbij alle Oostendenaars en verenigingen actief hun stem kunnen laten horen, waarbij er ruimte is voor dialoog en waarbij elk thema aan bod kan komen. De nieuwe formule Wijkbabbels komt hieraan tegemoet.Schepen Maxim Donck: “Door de stijgende besmettingen en de nieuwe strengere maatregelen, moeten we de lancering van de wijkbabbels helaas uitstellen naar volgend jaar. Ook de lightversie die we hadden uitgewerkt kan onder de huidige coronamaatregelen niet plaatsvinden.”Interactie en participatie centraal

Via de link op de website (www.oostende.be/wijkbabbels) kunnen Oostendenaren vanaf volgend jaar, wanneer de coronamaatregelen het toelaten, de data raadplegen voor de Wijkbabbels en kunnen ze zich inschrijven. Wijkbewoners zullen tot één week voor de wijkbabbel vragen kunnen inzenden.

“We vinden het belangrijk dat bij de nieuwe formule interactie en participatie centraal staan”, benadrukken schepen Maxim Donck en burgemeester Bart Tommelein.

Via het inschrijvingsformulier zullen inwoners kunnen aangeven in welke wijk ze wonen, of ze fysiek aanwezig zullen zijn en of ze een vraag hebben voor Stad Oostende. Alle opties zijn hierbij mogelijk: een vraag stellen maar thuis kijken, fysiek aanwezig zijn zonder een vraag te stellen of fysiek aanwezig zijn en wel een vraag indienen.

Volg Wijkbabbels fysiek of digitaal

Elke Wijkbabbel vindt plaats in het ontmoetingscentrum in de wijk. De schepen van Samenleven en de burgemeester geven een korte uiteenzetting van het bestuursakkoord op wijkniveau en lichten de plannen en de ambities specifiek voor de wijk in kwestie toe. In het tweede luik van de Wijkbabbels worden collectieve vragen over de wijk beantwoord en besproken. Daarna kan iedereen ook nog individuele meldingen of problemen doorgeven aan Stad Oostende.

Wie Wijkbabbels niet fysiek kan of wil bijwonen, zal dit participatiemoment digitaal kunnen volgen of nadien zelfs herbekijken. “We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen aanwezig kan zijn op de gekozen tijdstippen of data. Onze inwoners zullen de Wijkbabbels kunnen volgen op een moment dat hen het beste uitkomt”, aldus Burgemeester Bart Tommelein.

Thematische bewonersvergadering en buurtmarkt

Aansluitend op de Wijkbabbels wordt er een buurmarkt georganiseerd waarop verschillende stadsdiensten aanwezig zijn om informatie te geven en te antwoorden op concrete vragen van Oostendenaars. Zowel ter plaatse als digitaal zal de Oostendenaar de nieuwe formule via een evaluatieformulier kunnen evalueren.

Op basis van wijkanalyses en signalen van wijkactoren en/of burgers zullen ook thematische bewoners- of buurtvergaderingen georganiseerd worden. Specifieke welomlijnde thema’s die de straat-, buurt-, en wijkbewoners rechtstreeks aanbelangen kunnen daar in de diepte besproken worden.