Vanaf 1 februari 2021 worden GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen mogelijk

Geplaatst op Posted in Politie, Veiligheid

Vanaf 1 februari 2021 kunnen lokale besturen in Vlaanderen via een GAS-boete beperkte snelheidsovertredingen handhaven. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) geeft zo steden en gemeenten een extra tool die de verkeersveiligheid in Vlaanderen ten goede moet komen.

Handhaving blijft een belangrijk onderdeel om de verkeersveiligheid te verhogen. Uit de recente statistieken rond verkeersinbreuken van de federale politie, blijkt dat er in de eerste zes maanden van 2020 nog steeds heel wat bestuurders geverbaliseerd werden wegens overdreven snelheden. In totaal werden in Vlaanderen 1.316.884 processen-verbaal opgesteld wegens overdreven snelheden.

Uit deze statistieken blijkt ook dat een kwart van de snelheidsovertredingen ( 25,17% )  vastgesteld werd in een zone met een snelheidslimiet van 50 km/u en 4,56 % van de vastgestelde snelheidsovertredingen had betrekking op een zone 30 km/u. De politie kan helaas niet overal gelijktijdig aanwezig zijn om snelheidsduivels aan te pakken.

Burgemeester Bart Tommelein maakte eind november reeds bekend dat in het bijgestuurde meerjarenplan van Stad Oostende middelen werden vrijgemaakt voor de aankoop van extra camera’s voor snelheidscontroles in zone 30 en zone 50, die de stad vanaf 2021 zelf kan uitvoeren.

“We geven vanuit Vlaanderen zo extra mogelijkheden aan lokale besturen om gericht te handhaven in zones met snelheidslimieten van 30 km/u en 50 km/u, zeker daar waar het vaak gaat om schoolomgevingen en stads- of dorpskernen” , zegt minister Peeters.

Om gebruik te maken van de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te handhaven met een GAS-boete dienen de vijf volgende voorwaarden samen vervuld te zijn:

·      Het gaat om zones waar de maximumsnelheid 30 km/u of 50 km/u is.

·      Het gaat om snelheidsovertredingen van maximaal 20 km/u (bovenop de technische correctie van 6 km/u);

·      De overtreding werd vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat gefinancierd is door de lokale overheid;

·      De overtreding wordt begaan door een meerderjarig persoon of door een rechtspersoon;

·      Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

 

Indien lokale besturen wensen over te gaan tot deze regeling van GAS-boetes zullen zij via de gemeenteraad hun GAS-boetereglement kunnen aanpassen en werk maken van de implementatie ervan vanaf 1 februari 2021. De sanctionerend ambtenaar (GAS-ambtenaar) controleert of aan deze voorwaarden is voldaan, zo niet, dan gaat de overtreding alsnog de strafrechtelijke procedure in.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een verkeersbeleid staat en valt met een handhavingsbeleid. Door de lokale besturen de mogelijkheid te geven om boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones tot 50 kilometer per uur, zal er veel meer gehandhaafd worden dan nu het geval is. Wie te snel rijdt, mag zich aan een boete verwachten. Op die manier zal het rijgedrag van de bestuurders veranderen en verhogen we de verkeersveiligheid in de buurten van onze scholen en andere straten.”


“Om de lokale besturen verder te ondersteunen komt er een online checklist op de website www.vlaanderen.be, zodoende kan elk lokaal bestuur een goede afweging maken of men dit systeem uitrolt. Dat komt de handhaving van onze verkeersveiligheid ten goede” , besluit minister Lydia Peeters.