Internationale Dag voor Mensen met een Beperking

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Toegankelijkheid

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking op 3 december, lanceert stad Oostende een filmpje met de #Bijzondere Oostendenaren in de hoofdrol. Wie op zoek is naar extra ondersteuning voor mensen met een beperking of naar een overzicht van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in Oostende, vindt voortaan ook snel de weg naar de juiste info.

Vier Oostendenaars met elk een andere beperking zijn de ambassadeurs van het project Bijzonder Oostende. Ze willen iedereen laten kennismaken met hun leefwereld en zo drempels wegwerken. Ze werkten dan ook graag mee aan het nieuwe filmpje dat stad Oostende vandaag lanceert naar aanleiding van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking op 3 december. Via dit filmpje willen ze nuttige informatie voor mensen met een beperking in de kijker plaatsen.  Deze informatie is voortaan te vinden op de website van de stad.

Ondersteuning op maat

“Wie nood heeft aan extra ondersteuning, kan daarvoor terecht bij diverse instanties. Voor mensen met een beperking wordt er vaak ook gespecialiseerde ondersteuning op maat aangeboden. Om ervoor te zorgen dat deze mensen sneller bij de juiste diensten kunnen aankloppen, maakte Stad Oostende werk van een overzicht met nuttige ondersteuningsadressen”, aldus schepen Bhatti.

Op www.oostende.be/ondersteuningsadressen kan je informatie terugvinden over psychologische of pedagogische hulp en algemene welzijnsondersteuning voor mensen met een beperking, of vind je de weg naar meer specifieke hulpverlening op gebied van tolken.

Overzicht parkeerplaatsen

Om ervoor te zorgen dat personen met een beperking een bruikbare parkeerplaats vinden in de directe nabijheid van hun bestemming, kunnen ze een beroep doen op parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Ook in Oostende zijn hiervoor parkeerplaatsen voorbehouden. Een overzicht van deze parkeerplaatsen staat voortaan op www.oostende.be/voorbehouden-parkeerplaatsen.

Wie weet heeft van een organisatie of een parkeerplaats die nog niet vermeld staat, mag dit steeds doorgeven via toegankelijkheid@oostende.be.

“Blijf dus niet zitten met je vragen, vele mensen staan voor je klaar!’ ,besluit Schepen van Toegankelijkheid Hina Bhatti.