Dierenasiel om de tuin geleid door loze belofte van het vorig bestuur

Geplaatst op Posted in Dierenwelzijn, Stad Oostende

Op 23 april 2018 keurde de vorige bestuursploeg een princiepsbeslissing goed waarin men besliste om naar aanleiding van de eventuele bouw van een nieuw dierenasiel een crowdfundingsactie te ondersteunen ten bedrage van 50.000 euro. De aanleiding was de bouw van een nieuw dierenasiel waarvan men de kosten toen raamde op 1.000.000 euro. In de marge van het besluit om de crowdfunding te ondersteunen verwees men tevens naar de bedoeling om een maximaal bedrag te subsidiƫren van 500.000 euro. Alleen hield men het op een simpele belofte zonder daar effectief centen voor te voorzien in de begroting.

In februari 2020 is er naar aanleiding van het neerleggen van de meerjarenbegroting van het huidig bestuur een overlegmoment geweest met de voorzitter van het Blauw Kruis waarin duidelijk gesteld is dat er op dat moment geen budgettaire ruimte was voor een bouwsubsidie van 500.000 euro. Laat staan een overeenkomst op papier.

Dit betekent uiteraard niet dat het huidig bestuur dierenwelzijn niet genegen is. Wel in tegendeel zelfs. De feiten mogen echter niet verdraaid worden. Het is heel gemakkelijk om in een verkiezingsjaar met beloftes te komen zonder daar concreet middelen voor vast te leggen. In de voorbije budgetrondes zijn daarvoor nog geen middelen voorzien. Dit wil niet zeggen dat er geen middelen meer kunnen komen of dat we het dierenasiel niet op andere manieren kunnen ondersteunen. We weten dat het dierenasiel aan vernieuwing toe is en hoezeer tientallen vrijwilligers zich voor dit doel inzetten.