Toegankelijkheid als basisrecht

Geplaatst op Posted in Flash, Toegankelijkheid

Schepen Hina Bhatti is duidelijk: “ Toegankelijkheid is een basisrecht voor iedereen. Deze bevoegdheid loopt als een rode draad doorheen vele beleidsdomeinen. Er is daarom nood aan een overkoepelende, globale visie waarbij we niet enkel denken aan mensen met een zichtbare beperking. Ook mensen die de taal niet beheersen, niet kunnen lezen, mensen met autisme of dementie, met krukken of gewoon met een buggy en jengelende kinderen hebben baat bij een goed doordachte toegankelijkheid.”

Tijdens het ontwerp van een gebouw of een deel van het openbaar domein moet toegankelijkheid al worden meegenomen in het verhaal: hoe krijgt iedereen op een zelfstandige manier toegang tot een gebouw? Hoe kan iedereen zich zonder hulp verplaatsen? De ingrepen hoeven niet duur te zijn en niet op te vallen: de brede deur die automatisch opengaat, is gemakkelijk voor iedereen. Dubbele leuningen (een hoge en een lage) aan een trap zijn ook handig als je met kleine kinderen op stap bent. Pictogrammen zijn leesbaar voor kinderen, anderstaligen en mensen die niet kunnen lezen.

“Dit uitgangspunt geldt evenzeer voor evenementen zoals fuiven, festivals, kermissen en bioscopen, stelt schepen Bhatti. Ruime toiletten bieden plaats voor een rolstoel, voor je zware rugzak of om je winterjas even aan een haak te hangen. Een prikkelarme kermis is leuk voor jongeren met autisme maar eveneens voor mensen met epilepsie. Door de muziek te dimmen en de flitslichten uit te schakelen, kunnen ook deze mensen genieten van een kermisuitstap.

“Een toegankelijkheidstoets vraagt een globale visie. Vandaar onderneem ik gerichte acties waar iedereen baat bij heeft.”

Laat een reactie achter