Strijd tegen zwerfafval!

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

In het licht van wereldproblemen lijkt zwerfafval banaal. Toch is het een van de grootste bronnen van ergernis. Het is schadelijk voor het milieu, het stoort de burger en kost de overheid handenvol geld. Absoluut onaanvaardbaar.

Zwerfvuil, het is en blijft een grote bron van ergernis. Sommigen vinden het niet meer dan normaal om hun lege blikje in de struiken te werpen. Anderen vinden hondenpoep op de stoep gewoon oke. Feit is dat het onaanvaardbaar asociaal gedrag is dat we niet kunnen tolereren. Sanctioneren is helaas de enige optie. Het bestuur drijft de strijd dan ook op. Eind 2022 werden nog 13 bijkomende OVAMvaststellers aangesteld. Zij ondersteunen onze gemeenschapswachten, de gemeentelijke vaststellers en de lokale politie in hun strijd tegen zwerfvuil.

Uiteraard zet de stad niet alleen in op sanctioneren. Wil je geen afval op de straat dan moet je ook de nodige infrastructuur voorzien. Afgelopen jaar werden bijvoorbeeld 10 bijkomende afvalstraten geïnstalleerd. Dat brengt het totaal op 36 verspreid over de hele stad. Voor gebruikers zijn er niets dan voordelen. Zo kan je er altijd terecht met je restafval, hoef je niet op de ophaling te wachten én moet je geen betalende afvalzak gebruiken. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afvalstraten.

De stad zet ook in op sensibilisering. Een grootschalige campagne wijst mensen op hun gedrag. Zo worden bij bushaltes borden geplaatst die erop wijzen dat peuken niet thuishoren op de stoep. Bij pleintjes wordt dan weer gewezen op de hondenpoepproblematiek. De strijd moeten we samen aangaan. Merk je bijvoorbeeld dat er overlast is op een bepaalde plaats, signaleer het dan via het O-punt: oostende.be/o-punt.