Veilig verkeer!

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Er is heel wat te doen rond de uitbreiding van de zone dertig in de woonwijken. Dat het Oostende een stuk veiliger maakt lijkt in sommige discussies een detail. Wel, verkeersveiligheid is geen detail, dat is prioriteit.

De uitbreiding van zone 30 kwam er voor onze kinderen, kleinkinderen en iedere zwakke weggebruiker. Bij 30 km/uur bedraagt de remafstand een stuk minder dan wanneer je 50 km/ uur rijdt. Dat verkleint de kans op ongevallen en vooral de kans op ernstige letsels of zelfs overlijden enorm.

Meer dan 80% van de huidige zone 30 was voorheen ook al zone 30. De uitbreiding zorgt vooral voor logische gehelen en voorkomt sluipverkeer. De grote assen blijven immers 50 per uur.

Neem nu de omgeving van het Duinenkerkje. Daar werd nu in de Dorpsstraat en de Duinenstraat zone 30 ingevoerd. Dat was al jaar en dag het geval in de rest van de wijk. Heel wat bewoners van de Dorpsstraat hadden voorheen de situatie aangeklaagd. Eén aan te houden snelheid maakt het verkeer leesbaarder en dus een stuk veiliger.

Een ander voorbeeld is de Mariakerkelaan. Ja, daar zijn inderdaad afgescheiden fietspaden maar de weg wordt heel druk gebruikt door schoolgaande jeugd. De jongeren kruisen de weg. Hun veiligheid primeert! Elke inwoner van de straat weet dat de weg als snelweg werd gebruikt en heeft meermaals zijn of haar hart vastgehouden. Op de Steensedijk werd komaf gemaakt met de afwisseling tussen zone 30 en zone 50. Hetzelfde kan gezegd worden van de Stuiverstraat, waar wijkbewoners zelfs in de media aan de alarmbel trokken.

Zo kunnen we in elke wijk voorbeelden aanhalen. Het bestuur is niet over één nacht ijs gegaan. Ook in andere steden zoals Brugge, Antwerpen, Kortrijk is zone 30 de norm, omdat veiligheid gewoon primeert.