Stadskanker wordt groene long

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Wonen

Het college van burgemeester en schepenen keurde vandaag de plannen goed voor de site Sint-Jozef. Het voormalig ziekenhuis stond al jaren leeg en raakte in verval. Deze stadskanker wordt nu aangepakt. Er komen 185 woongelegenheden midden een groene long van meer dan 10.000 m².

De plannen om site van het vroegere Sint-Jozefziekenhuis (aan de Nieuwpoortsesteenweg) een nieuwe bestemming te geven, werden vandaag goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.Groene metamorfose

De slagzin van dit nieuwe project is ‘Nature in the City’ en dat mag gerust letterlijk genomen worden. Ontharding en vergroening staan centraal in het nieuwe verhaal. Het contrast met de bestaande situatie kan niet groter zijn: het aandeel groen ruimte op de site in het Westerkwartier wordt opgetrokken van 5 naar 60%. In de 10.000 m² groen die voorzien is op de site, wordt een nieuw buurtpark aangelegd en is er ruimte voor een urban farm, een stadsmoestuin. Een stadspergola en een boomgaard zorgen voor extra rust.

Aan de plannen gaan ruim 14 maanden denkwerk vooraf. Ontwikkelaar Vastgoedgroep Degroote, de eigenaar van de site, CM, en Stad Oostende hadden één doel voor ogen:  de ontwikkeling van een leefbaar en duurzaam project dat aansluit op de bestaande woonwijk.

Het project, dat ook aangesloten wordt op het warmtenet, telt in totaal 185 woongelegenheden bestaande uit woningen en appartementen. CM zal op de site zijn hoofdkantoor voor de regio Oostende uitbouwen.

Autovrij woonerf

Op het vlak van mobiliteit zet projectontwikkelaar Degroote in op duurzaamheid. Bij het plannen van de site wordt vertrokken van het STOP-principe: eerst Stappen, dan Trappen vervolgens Openbaar vervoer en dan pas de Personenwagen.

“De site is ideaal gelegen om dit principe toe te passen. Ze ligt op wandelafstand van het stadscentrum, het strand, scholen, sportinfrastructuur, de muziekschool, … . Jonge gezinnen met kinderen kunnen hier het leven in de stad combineren met een oase van rust”, stelt schepen van Omgevingsvergunningen Kurt Claeys.

Door het behoud van de bestaande parkeertoren die ruimte biedt aan 243 wagens, blijft de site autovrij en krijgen voetgangers en fietsers er alle ruimte. Er zijn 450 fietsstallingen voorzien met specifieke aandacht voor bakfietsen en bolderkarren. Er zijn ook vijf elektrische deelwagens voor de bewoners om bijvoorbeeld boodschappen te doen.

Gefaseerde bouw

De werken zullen normaal beginnen september 2020. In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de bouw van 80 woningen en appartementen. De eerste bewoners kunnen er dan hun intrek kunnen nemen in 2022. Het is de bedoeling dat het project volledig afgerond is in 2025.

De totale investering  komt neer op meer dan 50 miljoen euro, waarvan ruim 4 miljoen euro voorzien wordt voor de inrichting van de groene ruimtes en pleinen.

“Dit is zonder twijfel een belangrijk project voor onze stad. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor een grote dynamiek in de buurt zal zorgen. Niet alleen wordt een troosteloos stadsdeel weggewerkt, maar dit project zal de volledige buurt van zuurstof voorzien. Het is ook een perfect voorbeeld van inbreiding: geen nieuwe open ruimte gebruiken maar bestaande ruimtes beter en slimmer invullen. De tuin van de site wordt een ontmoetingsplek voor vele Oostendaars. Dit project moet aantonen dat bouwen veel meer is dan beton en muren maar mensen kan samen brengen”, besluit schepen Kurt Claeys .