Stad Oostende stapt mee in project JobRoad om kansengroepen te activeren op de arbeidsmarkt

Geplaatst op Posted in Economie, Stad Oostende
Stad Oostende wordt binnenkort lid van vzw JobRoad, een netwerkorganisatie die kansengroepen aan het werk zet. Via onder meer opleidingen en trajectbegeleidingen op maat zet Stad Oostende zo extra in op de activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

Eén van de prioriteiten voor Stad Oostende de komende jaren is de armoedebestrijding. Zoveel mogelijk mensen aan een job (en dus een stabiel inkomen) helpen, speelt hierbij een belangrijke rol. De stad wil hier vooral een regierol spelen en de verschillende partners op het vlak van tewerkstelling stimuleren om samen concrete initiatieven uit te werken. Dit heeft, onder meer, geresulteerd in de goedkeuring van het ‘Arbeidspact‘ eind 2019.

Samenwerkingen en netwerken

Eén van de belangrijkste uitdagingen is de toeleiding van werkzoekenden uit kansengroepen naar de reguliere arbeidsmarkt. Verschillende partners uit het Arbeidspact zijn daar reeds actief mee bezig.

De vzw JobRoad is een netwerkorganisatie met als doelstelling de activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt. De verschillende partners van de vzw zijn onder andere de VDAB, Voka, het Europees Sociaal Fonds (ESF), Unia, Travi en de Vlaamse Overheid. Zij begeleiden de werkzoekenden naar een duurzame tewerkstelling door middel van het opzetten van trajecten via uitzendarbeid, werkplekleren, stages,… De werking van JobRoad is vooral gericht op (anderstalige) nieuwkomers, NEET-jongeren, 55-plussers en vrouwen met een migratie achtergrond. Dit zijn met name de doelgroepen die vaak een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

JobRoad zorgt voor de doorstroming naar de noodzakelijke opleidingen en ontwikkelt ook zelf opleidingstrajecten. In het verleden werkte de vzw JobRoad ook al succesvol samen met de Cel Tewerkstelling van het Economisch Huis Oostende.

Lidmaatschap met tal van voordelen

Stad Oostende wordt nu lid van de vereniging. Het lidmaatschap van vzw JobRoad kan een meerwaarde betekenen in de toeleiding van werkzoekenden tot de arbeidsmarkt.

Via JobRoad krijgt Stad Oostende extra exposure door het in de kijker zetten van succesverhalen van inclusie op de werkvloer, zowel via eigen projecten of via deelname aan een JobRoad-traject binnen ESF. Stad Oostende ontvangt ook een JobRoad kwaliteitslabel voor trajectbegeleiding en geniet een kortingstarief op de georganiseerde workshops door JobRoad. De stad wordt ook ondersteunend lid in de Algemene Vergadering van de vzw.