Stad Oostende legt focus op extra zorg

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Na een grondig onderzoek, met als centrale vraag hoe we meer zorg kunnen aanbieden op een kwalitatieve manier én op maat van de stad, richt het stadsbestuur een directie ‘Zorg’ in. Kinderopvang, Woon- en Thuiszorg, Jeugdzorg en MSOC zullen onder de nieuwe directie vallen. We kiezen voor de meest efficiënte organisatievorm.

Grondig onderzoek

Het lokale bestuur boog zich de voorbije maanden over het vraagstuk hoe we ons zo goed mogelijk kunnen organiseren om op de meest daadkrachtige manier de uitdagingen op het vlak van zorg in Oostende aan te pakken. De studie resulteerde in de oprichting van een nieuwe directie Zorg binnen het departement Mens. De directie staat naast de directie Vrije Tijd, Welzijn en Samenleven.

We bundelen Kinderopvang, Woon- en Thuiszorg, Jeugdzorg en MSOC onder deze directie. Het lokale bestuur richt dus geen nieuw zorgbedrijf op. “We kiezen voor een efficiënte organisatie. De uitdagingen uit de sector kunnen we snel oppikken en aanpakken. De verschillende diensten kunnen hun ervaring en expertise delen en vlot linken aan de andere beleidsdomeinen. Bovendien kan er ten volle beroep gedaan worden op de expertise van de ondersteunende diensten van de grote stadsorganisatie. We kiezen dus voor meer efficiëntie en meer zorg”, stelt burgemeester Bart Tommelein.

Laat een reactie achter