Onmiddellijke Minnelijke Schikking als extra instrument voor een veilige Oostendse uitgangsbuurt

Geplaatst op Posted in In de pers, Politie, Stad Oostende

De politie beschikt voortaan over een extra instrument om overtredingen in de Oostendse uitgangsbuurt aan te pakken. Ze kan personen die in het bezit zijn van een gebruikershoeveelheid drugs en/of een specifiek verboden wapen, voortaan voorstellen om via bankkaart meteen 100 tot 175 euro te betalen. “Het Oostendse stadsbestuur, het parket West-Vlaanderen en de politiezone Oostende slaan de handen in elkaar voor een veilige Oostendse uitgangsbuurt” aldus burgemeester Bart Tommelein.

De politie kan bij overtredingen van de drugs- en de wapenwetgeving in de uitgangsbuurt van Oostende, voortaan ook een Onmiddellijke Minnelijke Schikking voorstellen. Daarover werd een akkoord gemaakt met het parket van de Procureur des Konings. Dit akkoord kadert in het beleid van het stadsbestuur en de lokale politie rond veilig uitgaan.

De politie kan aan personen die in het bezit zijn van een gebruikershoeveelheid drugs en/of een specifiek verboden wapen, voorstellen om via bankkaart meteen 100 tot 175 euro te betalen. Het gaat dan enkel om de vaststelling van ‘beperkte’ inbreuken. Dit project loopt in een eerste fase tot 31 oktober 2019, daarna volgt een evaluatie.

“Via de onmiddellijke minnelijke schikking kunnen we snel en kordaat optreden bij beperkte overtredingen in onze uitgangsbuurt. Als het gaat over grotere hoeveelheden drugs of bepaalde categorieën wapens, zullen we uiteraard steeds de traditionele afhandeling opstarten” legt korpschef Philip Caestecker uit.

Zoals in het bestuursakkoord staat, zijn politionele tussenkomsten geen doel op zich, maar een middel om drugsgebruikers naar hulpverlening toe te leiden. Tegen dealers wordt sowieso keihard opgetreden. “Het Oostendse stadsbestuur, het parket West-Vlaanderen en de politiezone Oostende slaan de handen in elkaar voor een veilige Oostendse uitgangsbuurt. Met de onmiddellijke minnelijke schikking hebben we een extra instrument om dit doel te bereiken” besluit burgemeester Bart Tommelein.

Laat een reactie achter