foto: benny proot

Oostendse paardenkoetsen strikt gereglementeerd

Geplaatst op Posted in Koetsen

De hopeloos verouderde reglementering op de huurkoetsen steekt vanaf maandag 24 juni in een nieuw jasje. De herwerkte Stedelijke Verordening op Huurkoetsen houdt rekening met de actuele visie op dierenwelzijn en dierenrechten. Het stadsbestuur besliste alvast op aanraden van bevoegde schepen Hina Bhatti en in overleg met de koetsiers om de paarden vanaf maandag 24 juni niet meer te laten uitrijden en dit zolang de warme temperaturen aanhouden.

Het welzijn van de dieren vormde het uitgangspunt van het overleg met de koetsiers dat enige tijd geleden doorging op het kabinet van bevoegde schepen Hina Bhatti (Open Vld).

Tijdens dat overleg lichtte de schepen de reglementering door die tot dan werd gehanteerd. De laatste wijzigingen dateerden van 2001! De uiteindelijke versie die op de website terug te vinden was, werd zelfs nooit bekrachtigd op de gemeenteraad. Hoog tijd om het één en ander onder de loep te nemen en te actualiseren, dacht de schepen.

“Bij het uitwerken van de nieuwe Stedelijke Verordening op de huurkoetsen hield ik rekening met de hedendaagse visie op het welzijn van dieren. Dieren behandelen we met respect. Ze mogen geen geweld worden aangedaan en hebben recht op een goede verzorging. Werken met dieren moet steeds vertrekken vanuit het oogpunt van hun welbevinden.
Met de zomer voor de deur komt er een totaalverbod op uitrijden voor koetsen vanaf 28°C. Zolang de temperaturen te hoog zijn, blijven de paarden beter op een schaduwrijke plaats, op stal of in de weide. Afhankelijk van specifieke weersomstandigheden kan dit ook beslist worden bij lagere temperaturen.

De fysieke geschiktheid van het paard is evenzeer belangrijk. De koetsiers verbinden zich ertoe om enkel volwassen en fysiek geschikte dieren voor te spannen. Samen met de diereninspectie en de milieupolitie volgen we dit op. De paarden krijgen tijdens hun werkdag met grote regelmaat vers water en gezonde paardensnacks aangeboden. Op zonnige dagen met temperaturen onder de 28°C worden ze verfrist met water, telkens dit nodig is. Er wordt strikt op toegezien dat ze na één werkdag minstens 2 rustdagen krijgen. We controleren dit via een registratiesysteem waarbij de chip wordt ingescand. We volgen het welzijn van de dieren op met grote alertheid,” licht schepen Hina Bhatti toe.

De Oostendse koetsiers verzekeren de nieuwe reglementering strikt na te leven. Ook zij willen het beste voor hun dieren. “Onze stad-aan-zee heeft een hart voor dieren. Met dit reglement stelt het Oostendse stadsbestuur het dierenwelzijn voorop. Iedereen wil het beste voor de paarden. Ook de koetsiers, want je dier, da’s altijd een stukje van jezelf ”, eindigt schepen voor Huurkoetsen Hina Bhatti (Open Vld).

Het stadsbestuur besliste alvast op voorstel van schepen Bhatti en in overleg met de koetsiers om vanaf maandag 24 juni de koetsen niet meer te laten uitrijden en dit zolang de hoge temperaturen aanhouden.

(foto: Benny Proot)

Laat een reactie achter