Commissie voor Personen met een Beperking, dynamische opstart met voorzitter John Moyaert aan het roer

Geplaatst op Posted in In de pers, Stad Oostende, Toegankelijkheid

Samen nadenken om onze stad een voorbeeld van toegankelijkheid te maken. Dat is wat de Commissie voor Personen met een Beperking doet.
Onder het voorzitterschap van John Moyaert was de eerste bijeenkomst op woensdag 26 juni alvast productief!

De eerste bijeenkomst van de Commissie voor Personen met een Beperking kende een grote opkomst. De vergadering werd opgestart door schepen van Toegankelijkheid en Mensen met een Beperking Hina Bhatti (Open Vld). Na de aanstelling van de voorzitter John Moyaert, ging de werking van start.

“Er is werk aan de winkel”, vertelt de kersverse voorzitter. “Na een ongeval kwam ik in een rolstoel te zitten. Het ligt niet altijd voor de hand om je hiermee vlotjes in het stadscentrum te begeven. Ik wil dan ook meteen de handen uit de mouwen steken. Samen met schepen van Toegankelijkheid Hina Bhatti denken we na over hoe we straten, gebouwen en evenementen toegankelijk kunnen maken voor zowel mensen met kinderwagens als voor mensen met een rollator of mensen met een visuele beperking. Ook de communicatie naar de burger toe wordt herdacht. Boodschappen moeten leesbaar zijn voor slechtzienden en blinden, maar ook mensen die de taal niet kennen of niet kunnen lezen moeten in staat zijn om de inhoud te begrijpen.”

“Met John Moyaert krijgt de commissie niet enkel een uiterst capabele voorzitter maar tegelijk iemand die dagelijks ervaart wat de tekortkomingen zijn in onze stad. Het blijft niet bij brainstormen, we toetsen ook daadwerkelijk op het terrein af wat beter of anders kan in onze stad. We nemen iedereen mee in dit verhaal”, zegt schepen Hina Bhatti. “John is een voorbeeld voor velen.”

De leden van de commissie doen elk op hun manier een inbreng met ideeën of voorstellen. Elk idee wordt onmiddellijk afgetoetst aan de haalbaarheid ervan. Zo zijn oplossingen voor mensen met een visuele beperking niet steeds in overeenstemming met wat nodig is voor mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit.

“In de commissie krijgt iedereen de kans om onmiddellijk bedenkingen te formuleren bij een voorstel. Zo maak ik van deze groep mensen een efficiënt werkend instrument dat het beleid ten goede komt. Iedereen was alvast razend enthousiast om mee te denken over de ideale inclusieve stad. Uiteindelijk maken we allen samen met kleine ingrepen onze badstad tot een voorbeeld van een stad waar iedereen zich goed voelt”, eindigt schepen van Toegankelijkheid en Mensen met een Beperking Hina Bhatti (Open Vld).

Laat een reactie achter