Speech nieuwjaarsreceptie

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Beste liberale vrienden

EINDELIJK! Na jaren zonder nieuwjaarsreceptie mogen we elkaar vandaag gelukkig weer in persoon ontmoeten om te klinken op het nieuwe jaar. We zijn hier vandaag samen in brasserie Alphonse in de Alphonse Pieterslaan.

Alphonse Pieters was een liberaal politicus, volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Oostende én liberaal burgemeester tussen 1892 en 1912. Hij maakte de bloei van Oostende mee: onder meer de uitbouw van de haven, de bevolkingsgroei en ook de uitbreiding van het grondgebied met onder meer de aansluiting van Mariakerke in 1899.

Anno 2023 ben ik nu (al 4 jaar) burgemeester en ook wij zien onze stad bloeien. We moeten niet flauw doen, de voorbije jaren waren niet makkelijk. De coronacrisis hakte er stevig op in. De maatregelen die we moesten nemen deden soms iedere liberale vezel in mij huiveren. Maar het moest …

Voor een crisis van die omvang lag geen draaiboek klaar. We hebben letterlijk met man en macht gezwoegd. Energie die anders naar positieve projecten ging werd noodgedwongen gericht op de
aanpak van corona.

De ene crisis was nog niet goed en wel bedwongen of volgende diende zich aan. Op dinsdagochtend was er steevast een ‘crisiscel corona’. Ik had na afloop van een overleg in het voorjaar aan de leden van deze cel gemeld dat een wekelijkse afspraak niet meer nodig was.

De week er na zat ik op dinsdagochtend, zelfde uur, opnieuw in een ‘crisiscel’, ditmaal om de opvang van
oorlogsvluchtelingen te regelen.

Ook de energiecrisis hakt er zwaar op in, bij iedereen. Maar we zijn liberalen en dus positief. Wanneer we even uitzoomen en verder kijkend dan de opeenvolgende crisissen dan zien we bloei en groei!

Kijk maar naar deze zaak hier. De horeca heeft het de voorbije jaren niet makkelijk gehad. Maar deze zaak, zoals vele anderen staat er! Graag een applaus voor Steve en Cindy.

Dames en heren, dat Oostende boomt is een feit. Oostende is hot, Oostende is the place to be. Dat mogen – neen dat moéten- we meer uitdragen.

Oostende is een bruisende stad. Er gaat geen dag voorbij of er valt hier iets te beleven. Gevestigde waarden als Theater aan Zee, Oostende voor Anker, de Paulusfeesten, … worden versterkt door nieuwe voltreffers.

Wist je dat Oostende dit jaar twee BEA-awards in de wacht kon slepen – dat zijn de prijzen toegekend door alle evenementenorganisaties in ons land? Het Podcastfestival én het legendarische garnaalkrokettenfestival als meest originele concept.

Wist je dat er deze legislatuur veel geïnvesteerd wordt in ons onroerend erfgoed? De Amandine, de watertoren … en nu de Koninklijke Stallingen. Stuk voor stuk pareltjes die in ere worden hersteld. Maar ook burgers doen dat. Wandel maar eens door de stad en kijk omhoog. Steeds meer pareltjes uit het verleden krijgen een nieuwe toekomst.

Het herrijzen van de pareltjes hangt gedeeltelijk samen met de strijd tegen verwaarlozing, verkrotting en leegstand. Want, wist je dat we die fel hebben opgevoerd? Wees maar eens de buurman van een pand dat jaar en dag leeg staat! Waar duiven in en uit vliegen en vochtproblemen steeds groter worden. Dat tolereren we niet langer.

Die strijd is tegelijk een strijd tegen huisjesmelkers. Wist je dat de multibelactie schrijnende situatie bloot legt. Het is de taak van de overheid om mensen in ellende op te vangen. Wist je dat deze legislatuur voor het eerst in de Oostendse geschiedenis een armoedebestrijdingsplan is opgemaakt én – en daar mogen we trots op zijn – recent zelfs al aangepast is omdat de aanpak gewoon loont. Schouder aan schouder met het middenveld, alle neuzen in één richting, … het was in onze stad nog nooit gebeurd.

We nemen met dit bestuur ook moedige beslissingen. De invoering van de zone 30 in woonwijken en centrum heeft al heel wat stof doen opwaaien. Maar dames en heren … in een centrumstad als Oostende is dat meer dan nodig. Het gaat over veiligheid van onze kinderen, kleinkinderen én alle weggebruikers! De Stuiverstraat, Zilverlaan en Steensedijk zijn geen invalswegen maar sluipwegen.

Wist je dat meer dan 85% van de huidige zone dertig voordien ook zone dertig was? We hebben de zone uitgebreid en wel om de volgende redenen:

 • Logische gehelen: zoals Steense dijk
 • Trajecten naar scholen, sportinfrastructuur: zoals Mariakerkelaan
 • Leesbaarheid van het verkeer: wist je dat er wijken waren
 • die volledig zone 30 waren met uitzondering van 2 straten: Mariakerke – Duinenkerk

Ja, er is kritiek op de maatregel. We zouden de stadskas goed vullen. Wist je dat de boetes vandaag niet richting de stadskas gaan? Dit geld gaat nog steeds naar een hoger niveau! Neen, dit gaat niet om centen! Dit gaat om mensenlevens!

We voeren ons bestuursakkoord – waar heel wat liberale programmapunten in vervat zaten – trouw uit.

 • Strijd om meer veiligheid
 • Ombudsdienst
 • O-punt
 • Participatie
 • Aanpak armoede
 • Ons stadsfiguur James
 • Onze Thermen
 • Het ziekenhuisdossier

Ik zou hier nog even kunnen doorgaan maar dan wordt de drank warm, de hapjes koud en dat is niet de bedoeling. Dames en heren, minder dan 2 jaar scheiden ons van de volgende verkiezingen. In politieke termen mogen we bijna zeggen dat er ‘morgen’ verkiezingen zijn. Het is aan ons om de liberale waarden
en realisaties met fierheid uit te dragen. Ook meer fierheid voor onze stad!

Dames en heren,
Liberale vrienden,

Laat ons drinken op onze gezondheid! Want dat is mijn belangrijkste wens…. dat jullie én jullie geliefden gezond mogen blijven!

Proost!