Sociale huurwoningen moeten gaan naar mensen die er recht op hebben

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Wonen

Sociale huurwoningen moeten voorbehouden worden voor de mensen die er effectief recht op hebben. De voorwaarden voor het inschrijven én het huren van een sociale woning moeten voldaan zijn én blijven. De Vlaamse Overheid reikt nu extra middelen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen aan om enig vermoeden van eigendomsfraude in het buitenland te onderzoeken. De Raad van Bestuur van De Oostendse Haard besliste om gebruik te maken van deze tools. Als er een vermoeden is van eigendomsfraude zal De Oostendse Haard een onderzoek opstarten.

Huurders van een sociale woning mogen geen onroerende eigendom(men) hebben. Niet in België en niet in het buitenland. Voor België kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen dit controleren via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het kadaster. Voor eigendommen in het buitenland beschikt de FOD Financiën niet over deze gegevens, wat controle onmogelijk maakt. Er wordt wel met een verklaring op eer gewerkt. Van zo’n verklaring kan je de waarheid wel in vraag stellen, maar het onderzoeken is niet zo evident én bovendien heel duur.

 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) sloot daarom een overeenkomst af met een aantal ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het onderzoek van onroerende goederen in het buitenland. De Raad van Bestuur van De Oostendse Haard besliste om gebruik te maken van deze extra middelen van de VMSW. Op basis van de resultaten van een onderzoek kan een huurovereenkomst opgezegd worden en kan de sociale korting teruggevorderd worden.

 

“We zijn tevreden dat de Vlaamse Overheid ons extra tools geeft om de eigendomsfraude in het buitenland aan te pakken. Onze sociale woningen moeten ingezet worden voor de mensen die er effectief recht op hebben. We gaan niet zomaar al onze dossiers aan een dergelijk onderzoek onderwerpen. We blijven alert. En als er redenen zijn om eigendomsfraude in het buitenland te vermoeden dan zullen we een onderzoek opstarten via de VMSW. Dit geldt trouwens voor elke vorm van fraude,” bevestigt Quinten Goekint, voorzitter van De Oostendse Haard.

 

“Op vandaag heeft De Oostendse Haard enkele dossiers waarvan ze al enkele redenen heeft om te vermoeden dat er mogelijks een vorm van fraude speelt. De toezieners en de maatschappelijk werkers zijn onze ogen op het veld. Zij merken al gauw als er iets niet pluis is. ‘Als de aanwijzingen zich opstapelen, dan gaan bij ons de knipperlichten aan. De dossiers waarvan we een fraude-vermoeden hebben worden verder opgevolgd. Als wij vinden dat er genoeg redenen zijn, dan zullen wij voor die dossiers inderdaad een onderzoek opstarten via de VMSW”, besluit Quinten Goekint.

 

Schepen Kurt Claeys is zeer tevreden dat de strijd tegen sociale fraude een versnelling hoger kan schakelen. “We moeten goed beseffen dat voor elke woning die ingenomen wordt door mensen die de regels niet respecteren, een gezin in nood blijft. Wie eigenaar is van een pand of een grond kan gewoon geen aanspraak maken op een sociale woning. Dankzij de inspanning van de Vlaamse regering en het engagement van de woonmaatschappij zijn we een stap dichter bij een rechtvaardige sociale huurmarkt.”