Stad Oostende steunt pleeggezinnen

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Welzijn
In Oostende wonen ruim 140 kinderen, jongeren en volwassenen in een pleeggezin. Sommige ‘netwerkpleeggezinnen’ (gezinnen die een familielid opvangen) komen in coronatijden onder financiële druk te staan. Stad Oostende springt in de bres met een dotatie van 3 000 euro aan Pleegzorg West-Vlaanderen.

In Oostende wonen ruim 140 kinderen en jongeren of volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek in een pleeggezin. Opvallend daarbij is de grote concentratie aan ‘netwerkpleeggezinnen’ in onze stad. Netwerkpleegzorg is vaak de beste oplossing wanneer ouders hun taak tijdelijk niet aankunnen. Het kind (of de volwassene met een hulpvraag) moet niet naar een vreemd gezin, weg van alles en iedereen. Het kan naar een vertrouwd gezin waar het al vaker kwam, een plek waar het toch al een beetje thuis is. In de praktijk gaat het vaak over familie: grootouders, een oom of tante, (schoon-)broer of zus,…

Extra ondersteuning van Stad Oostende

Soms zijn dergelijke ‘netwerkgezinnen’ alleenstaanden en vaak ook pensioengerechtigden, die niet altijd de financiële armslag van tweeverdieners hebben. De coronacrisis bracht voor een groot deel van deze groep nog extra zorgen met zich mee. Bovenop het financiële aspect, worstelen sommige – meestal iets oudere – netwerkpleeggezinnen vaak met de digitalisering, in deze coronatijden cruciaal voor de leefwereld van kinderen zowel op school als daarbuiten.

De vraag of het financieel wel haalbaar is om een extra kind in huis te nemen of een extra mond te voeden, is bij netwerkpleegzorg doorgaans ondergeschikt aan de noodzaak die gevoeld wordt om te helpen. Dit kan waarschijnlijk ook verklaren waarom netwerkgezinnen vaker financiële moeilijkheden ervaren dan de klassieke pleegzorggezinnen, die lang en zorgvuldig nadenken of pleegzorg wel in hun leven past.

Pleegzorg West-Vlaanderen heeft een sociaal fonds waarmee het steun geeft aan pleeggezinnen die in uitzonderlijke financiële nood terechtkomen. Dat fonds is beperkt en een aanvraag moet aan enkele bijzondere voorwaarden voldoen. Bovendien was het fonds niet groot genoeg om de plotse noodsituaties door corona allemaal te kunnen coveren.

Pleegzorgstad

Stad Oostende draagt het label ‘pleegzorgstad’ en neemt haar verantwoordelijkheid op voor de meest kwetsbaren in deze groep. Via een noodsteun van 3.000 euro versterkt Stad Oostende Pleegzorg West-Vlaanderen in de hulp aan deze gezinnen.

De 3.000 euro die Stad Oostende ter beschikking stelt aan Pleegzorg West-Vlaanderen zal in de eerste plaats gebruikt worden om gericht de leemte op het vlak van digitalisering op te vullen. De digitale bereikbaarheid en de mogelijkheid tot online hulpverlening in bepaalde gezinnen, was zeker in de eerste lockdownperiode een hele uitdaging. Voor sommige gezinnen was deze tussenkomst cruciaal. Het zorgde ervoor dat bepaalde, belangrijke contacten, die verloren dreigden te gaan, toch behouden konden blijven.

Over pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg West-Vlaanderen staat in voor het screenen van nieuwe pleeggezinnen, het matchen en begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en of psychiatrische problematiek in pleegzorg en helpt de gezinnen van oorsprong te ondersteunen.

  • Contactpersoon Oostende: aniana.vanoverbeke@pleegzorgwvl.be (0492 34 52 30)
  • Of volg hen via de website (www.pleegzorg.be), Facebook of Instagram.