Nu ook rolstoel voor minder mobiele mensen tijdens plechtigheden in Stadhuis

Geplaatst op Posted in Burgerzaken, Stad Oostende, Toegankelijkheid

Wie naar een huwelijk of een andere plechtigheid komt in het Stadhuis en minder goed te been is, kan vanaf nu gebruik maken van een rolstoel. Deze staat permanent ter beschikking bij het onthaalpersoneel op de eerste verdieping.

Het Oostendse stadhuis dateert van de jaren ’50, een periode waarin men geen rekening hield met de noden van mensen met een beperking. Ondertussen is er veel veranderd: de toegankelijkheidseis deed haar intrede. Stad Oostende doet dan ook zo veel mogelijk ingrepen die de toegankelijkheid ten goede komen en het voor jong en oud eenvoudiger maken.

Toegankelijkheid aan zet

Een voorbeeld daarvan is de Alice Freyzaal, de trouwzaal waarvan het podium vroeger enkel met een trapje te bereiken was. Vorig jaar werd dit podium toegankelijk gemaakt door het te voorzien van een helling. Zo is het voor getuigen of voor de toekomstige echtgenoten die minder mobiel zijn, ook mogelijk om zelfstandig en op een waardige manier het podium te betreden.

Rolstoel aan het onthaal

Ook de lange gangen in het Stadhuis vormen een obstakel. Voor de genodigden van plechtigheden komt er een oplossing. Bij de onthaalbedienden op de eerste verdieping staat voor hen een rolstoel ter beschikking. Personen die niet goed te been zijn, kunnen de lift nemen naar de eerste verdieping en daar een beroep doen op de onthaalbedienden die hen graag helpen om tot in de Alice Freyzaal te rijden.

Gastvrijheid en behulpzaamheid zijn de eerste voorwaarden om een gebouw of een dienst toegankelijk te maken. Onze onthaalbedienden staan dan ook steeds klaar om minder mobiele mensen of mensen met een beperking te begeleiden. Met de rolstoel die permanent klaarstaat, kunnen ze op elk moment te hulp schieten en iedereen bijstaan die dat nodig heeft.