Nieuwe toekomst voor twee panden met grote erfgoedwaarde in Vuurtorenwijk

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Wonen

In Oostende zijn er tal van historisch waardevolle panden te vinden. In de Dr. Eduard Moreauxlaan wordt binnenkort gestart met de renovatie van twee panden die typisch zijn voor de architectuur van de jaren ’30. Stad Oostende is tevreden dat de het historische karakter van de panden bewaard zal blijven bij de verfrissingswerken.

Het onroerend erfgoed in Oostende is een blijvende getuige van haar rijke verleden. Stad Oostende wil dat erfgoed koesteren. De Stad aan Zee is dan ook heel tevreden met de renovatieplannen voor twee aanpalende panden in de Dr. Eduard Moreauxlaan 107 en 109.  Het gaat over twee appartementsgebouwtjes uit een reeks panden tussen nr. 107 en 115 met een hoge locuswaarde. Deze locuswaarde geeft aan hoe belangrijk het lokaal bestuur dit bouwkundig erfgoed vindt.

“Momenteel zijn de twee panden zwaar verloederd. Er werd een bouwvergunning afgeleverd waarbij de gevel van het gebouw in ere wordt hersteld. De gebouwen staan beschreven als appartementsgebouwtjes aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid uit de jaren 1930 en zijn een ontwerp van architect De Lee uit Oostende. De nummers 107 en 109 worden gezien als samenstel in spiegelbeeld. Dit wordt behouden”, licht een tevreden schepen Kurt Claeys toe.

Het gebouw wordt heringedeeld. Het aantal woongelegenheden blijft behouden op zes. Zowel de achtergevel als de voorgevel worden opgefrist. De aanwezige cultuurhistorische aspecten worden behouden.