Index kinderarmoede in Oostende daalt derde jaar op rij

Geplaatst op Posted in Armoede, Stad Oostende

Kind en Gezin publiceerde vandaag het jaarlijks cijfer inzake kinderarmoede. Voor het derde jaar op rij daalt dit cijfer voor Oostende, ditmaal tot 26,9%. “Dit cijfer blijft veel te hoog, maar we blijven ons inzetten om elk kind alle kansen te bieden”, zeggen burgemeester Bart Tommelein en schepen voor Welzijn en Armoedebestrijding Natacha Waldmann.

Al verschillende jaren hanteert Kind en Gezin een eigen meetinstrument van kansarmoede. Het is een wetenschappelijk onderbouwd cijfer dat rekening houdt met allerlei kansarmoede-indicatoren (werk, huisvesting, gezondheid, enz.). Het cijfer voor 2022 vertoont een globale daling in Vlaanderen van 1%.

“De daling in Oostende is met 2% sterker dan de gemiddelde daling in Vlaanderen. Sinds we in 2018 een recordhoogte van 34,2% bereikten, hebben we nu met 26,9% grote stappen gezet. Dit cijfer brengt ons terug naar het niveau van 2012. Maar hoerageroep is allerminst op zijn plaats, elk kind dat in armoede geboren wordt in onze stad is er één te veel. Daarom blijven we verder inzetten op de acties van het armoedeplan, in de hoop die tendens verder te zien evolueren in de goede richting. Het zal een zaak zijn om deze inspanning nog vele jaren vol te houden”, legt schepen Natacha Waldmann uit.

Burgemeester Bart Tommelein: “Armoedebestrijding is een absolute prioriteit voor dit stadsbestuur. De uitdagingen blijven groot en worden de volgende jaren waarschijnlijk alleen maar groter. Denk aan de coronacrisis, de energiecrisis en de stijgende inflatie. We werken hard verder aan de uitvoering van ons stadsbreed armoedebestrijdingsplan en sturen dat ook bij waar nodig.”

Stad Oostende zet ook specifiek in op kinderarmoede. Er is een netwerk van welzijnspartners dat samenwerkt om kinderarmoede aan te pakken. Deze partners verenigen zich rond het concept en de werking van de twee Huizen van het Kind. Op vlak van school, werk, taal, opvoeding, gezondheid,… wordt zeer intensief ingezet met ondersteuning, begeleiding, opvang. Maar ook nieuwe methoden zoals groepswerk en buddy-werking vinden meer en meer ingang.

Schepen Waldmann geeft nog mee: “We zijn ons armoedebestrijdingsplan momenteel ​ aan het evalueren met het netwerk. Bedoeling is om de aanpak nog sterker te maken waar nodig. In het najaar komen we met nieuwe acties die hopelijk opnieuw het verschil zullen maken.”