College Petrus & Paulus is Fietsschool van Oostende 2022

Geplaatst op Posted in Onderwijs, Stad Oostende

Ook dit jaar konden alle Oostendse scholen deelnemen aan de ‘Fietsschool van Oostende’. Dit jaar gaat het College Petrus & Paulus met de titel aan de haal. De andere laureaten krijgen het label fietsvriendelijke school opgespeld.

Na de geslaagde actie van vorig jaar, konden ook dit jaar alle Oostendse scholen deelnemen aan de ‘Fietsschool van Oostende’. De scholen moesten via hun deelname hun fietsbeleid toelichten én een originele fietsactie organiseren.

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ willen we kinderen en jongeren aanzetten om meer met de fiets naar school te komen door de fiets positief in de kijker te zetten. Met onder andere het fietsexamen, de trajecten veilige schoolomgevingen, én nu ook met deze wedstrijd zetten we volop in op educatie en sensibilisering.

Tweede editie in samenwerking met KVO

Dit jaar vond reeds de tweede editie van de wedstrijd ‘fietsschool van Oostende’ plaats. Via een leuk campagnefilmpje daagden spelers van voetbalclub KV Oostende opnieuw alle scholen uit om een originele fietsactie te organiseren en hun fietsbeleid in de kijker te zetten

Niemand minder dan KVO-trainer Yves Vanderhaeghe kwam de beker overhandigen aan het College Petrus & Paulus. De leerlingen van de deelnemende scholen kregen ook een mini-training van de ex-Rode Duivel.

Daarnaast krijgen zowel de winnende school, als de twee eerste laureaten ontvangen een BOKABOX. Dit is een verkeerseducatieve box die gebruikt kan worden tijdens de verkeerslessen om de kennis van onder meer de verkeersborden, de wegcode en de verkeersregels aan te leren of op te frissen.

Indien een school voldoet aan ten minste drie fietsvriendelijke maatregelen ontvangen ze het label van ‘fietsvriendelijke school’. Alle deelnemende scholen hebben dit label trots in ontvangst genomen.

Originele fietsacties

De stad kreeg tal van mooie realisaties en originele fietsacties ingestuurd. Het valt daarbij op dat de meeste scholen nu al sterk inzetten op een actief fietsbeleid. Ze doen dat bijvoorbeeld met een jaarlijkse fietscontroles, of met schooluitstappen met de fiets. Daarnaast hebben alle scholen ook nog heel wat concrete plannen om in de komende jaren hun fietsbeleid nog te versterken. En dat is ook nodig. Want willen we echt een ander, duurzaam mobiliteitsgedrag realiseren, dan moeten we met zijn allen samenwerken om dit te kunnen waar maken.

De scholen konden deelnemen van maandag 17 januari tot en met zondag 1 mei. Nadien werden alle inzendingen objectief beoordeeld door een driekoppige jury. In de jury zetelden een beleidsmedewerker van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, een medewerker van de dienst Verkeersbeleid van de lokale politie en een medewerker van de dienst Mobiliteit van Stad Oostende. Dit team begeleidt eveneens de trajecten veilige schoolomgevingen van de Stad Oostende

De winnaar is het Petrus & Pauluscollege

Het Petrus & Pauluscollege heeft het afgelopen jaar heel wat engagement en evolutie getoond. Zo namen ze deel aan de eerste reeks van de trajecten ‘veilige scholomgevingen’ en doen ze vanuit de school zelf een grote inspanning om hun schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken. Daarnaast zet de school ook in haar dagelijkse werking sterk in op fietsen. Zo kochten ze schoolfietsen aan in samenwerking met CERA om elke leerling tijdens schooluitstappen van een fiets te voorzien, nemen ze deel aan de XIU-initiatieven rond zichtbaarheid in het verkeer, organiseren ze een fietsparcours op de speelplaats om de stuurvaardigheden bij te schaven, en zetten ze een heuse guerrilla-actie fietsveiligheid op poten. Het Petrus & Pauluscollege werd dan ook uitgeroepen tot een terechte winnaar.

De laureaten

De Sint-Lodewijksschool realiseerde, dankzij sterk teamwerk, al heel wat moois naar aanleiding van het traject veilige schoolomgevingen. Zo werd een schoolstraat geïnstalleerd om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verhogen, wat ook zorgt voor een betere leefkwaliteit. Naast deze ingrijpende maatregelen zet de school ook in op diverse fietsacties en proberen ze het fietsgebruik onder hun leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren. Dit zowel tijdens schooluitstappen als bij de woon-schoolverplaatsingen. De directie en het volledige leerkrachtenteam werken heel hard om de fietsveiligheid in hun school te optimaliseren.

Ook het Sint-Andreasinstituut Stene nam al heel wat leuke initiatieven om het fietsen te promoten en in te burgeren. Zo organiseren ze per klasniveau verschillende fietsinitiatieven. Dit gaat van fietsen op rollen bij de kleuters tot deelname aan het jaarlijkse fietsexamen in het zesde leerjaar. Het principe ‘jong geleerd is oud gedaan’ komt in deze school prominent naar voren en zorgt ervoor dat er vanaf het prille begin gewerkt wordt aan de fietsers van de toekomst. Er werd ook een fietsweek op school georganiseerd en het jaarlijkse schoolfeest stond in het teken van de fiets. De initiatieven werden bovendien verpakt in een leuk filmpje. De school wordt zeker een geduchte kandidaat voor de trofee de komende edities.

Het Sint-Andreasinstituut Schapenstraat is een school met veel potentieel die zich steeds meer wil engageren en een inspanning doet om het fietsen en de fietsveiligheid te promoten. De laatste jaren nemen ze steeds meer deel aan fietsinitiatieven van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en zetten ze ook zelf mooie acties op poten.

Oostende, Fietsstad van Vlaanderen

Stad Oostende heeft de ambitie om met Oostende dé fietsstad van Vlaanderen te zijn. Daar horen niet enkel veilige fietspaden en schoolomgevingen bij, maar ook een prijs voor de meest fietsvriendelijke school. Dit jaar zetten we graag het Petrus & Pauluscollege in de bloemetjes, maar ook de andere laureaten zijn inspirerende voorbeelden. Hopelijk springen er volgend jaar nóg meer scholen op de kar, zo werken we allemaal samen aan een fantastische fietsstad aan zee!