Oostende voert 3 fietszones in

Geplaatst op Posted in Burgemeester & Schepenen, Mobiliteit & Parkeren, Openbaar Domein, Stad Oostende, Toerisme, Veiligheid
Vanaf vandaag wordt het volledige oud centrum van onze stad een fietszone. In de omgeving van het Leopoldpark en van het Stadhuis – Conservatorium wordt een tweede en een derde fietszone ingevoerd. Een fietszone is een aaneenschakeling van straten waar de wetgeving op fietsstraten van toepassing is.

Stad Oostende heeft de ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te worden. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken en veilig fietsgedrag aan te moedigen, is de herinrichting van de publieke ruimte aangewezen. ​

Veel voordelen

Een eerste grote voordeel is uiteraard de fietsveiligheid. De fietser is er voortaan veel zichtbaarder in het straatbeeld. Tegelijk wordt de fietser ook niet langer verdrongen door auto’s die willen inhalen. Zo worden er heel wat verkeersonveilige situaties vermeden.

Verkeersveiligheid is een prioriteit. Met de invoering van de drie fietszonen wordt de veiligheid van fietsers verhoogd. Ze mogen de volledige breedte van de straat gebruiken en auto’s mogen hen niet inhalen.

Ook de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar er geen bestaand fietspad is.

Verkeersregels

Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. De regels die nu gelden in een fietsstraat, gelden dus ook in een fietszone.

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de volledige rechterhelft van de rijbaan.

Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar mogen de fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur.

​​Hoffelijkheid in het verkeer wordt verwacht van de automobilist naar de fietser, maar ook van de fietser naar de automobilist. Ook de fietsers moeten respect hebben voor de andere weggebruikers. ​ De fietszone wordt overal duidelijk aangegeven met signalisatie en wegmarkeringen.

 

 

3 Fietszones

De fietszones zijn er in het Oud Centrum, in de omgeving van het Leopoldpark en de omgeving van het Stadhuis – Conservatorium.

De fietszone ‘Oud centrum’ wordt begrensd door de volgende straten: Vindictivelaan, Visserskaai, Albert I-promenade, Van Iseghemlaan en de Leopold II-laan (N34). Concreet maken alle straten binnenin dit gebied deel uit van de fietszone, met uitzondering van de Vindictivelaan en de Leopold-Il-laan en de straten die reeds werden geclassificeerd als voetgangerszone of woonerf. Ook de Visserskaai, de Albert I-promenade en de Van Iseghemlaan worden integraal, in beide rijrichtingen, opgenomen in de fietszone.

​De fietszone ‘Leopoldpark’ wordt begrensd door de volgende straten: Rogierlaan, Van Iseghemlaan, Koningsstraat, Leopold II-laan en Alfons Pieterslaan. Alle straten binnen deze zone maken deel uit van de fietszone. De aanwezige fietsstraat wordt mee opgenomen in het ruimere geheel van de zone. ​

De fietszone ‘Stadhuis – Conservatorium’ wordt begrensd door de volgende straten: Alfons Pieterslaan, Gentstraat, Edith Cavellstraat, Spoorwegstraat en Stockholmstraat. Alle straten binnen dit gebied maken deel uit van de fietszone. De aanwezige fietsstraat wordt mee opgenomen in de ruimere fietszone. ​

​Om ook het fietsen van en naar deze fietszones te vergemakkelijken, werden eveneens de Koningstraat en een deel van de Koningin Astridlaan ingericht als (toeleidende) fietsstraten.
​​
​Meer info op www.oostende.be/fietszone