Heropstart winkels in Oostende: Actieplan voor veilig winkelen

Geplaatst op Posted in Communicatie, Economie, Stad Oostende

Stad Oostende, Economisch Huis en de veiligheidsdiensten hebben een plan uitgewerkt om het winkelen vanaf 11 mei veilig te laten verlopen. Er komt onder andere een circulatieplan, telsystemen om live te volgen hoeveel bezoekers in de winkelstraten zijn en speciaal aangeduide ‘shopping stewards’ om alles in goede banen te leiden.

Op zaterdag 25 april besliste Stad Oostende, naar aanleiding van de exitstrategie van de Nationale Veiligheidsraad, een actieplan op te maken voor de veilige heropening van de Oostendse winkelstraten. Het Economisch huis werkte dit plan uit in overleg met de lokale politie, de brandweer en verschillende stadsdiensten. Zo werd deze ochtend samen met politie en brandweer een rondgang gehouden in de Oostendse winkelstraten om de plannen verder te toetsen aan de realiteit.Er werd ook samengewerkt met externe partners met de nodige ervaring op vlak van het beheersen van grote menigtes (‘crowd control’). In het actieplan staat de gecontroleerde en veilige heropening van de winkelstraten centraal, de gezondheid van de bezoekers en het winkelpersoneel is immers bezorgdheid nummer één.

Telsysteem en circulatieplan

Vanaf 11 mei zal er gebruik gemaakt worden van technologische telsystemen die het aantal bezoekers in de winkelzone goed bijhouden. Via een online communicatiesysteem zal het aantal bezoekers real time opgevolgd én gecommuniceerd worden. De politie kan die cijfers gebruiken in kader van handhaving, maar bezoekers zullen er ook hun plannen op kunnen afstemmen. Op basis van de bezoekerscijfers kunnen ze kiezen wanneer ze gaan winkelen en eventuele drukte vermijden.

Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan een circulatieplan voor de meest drukke winkelstraten, met éénrichtingsverkeer waar nodig. Zodat shoppers veilig door de straat kunnen wandelen en daarbij de sociale afstand bewaren.

Sanitaire stations en ‘(shopping) stewards’

Er komen sanitaire stations in de winkelstraten waar mensen hun handen kunnen wassen. Stad Oostende zet ook ‘(shopping) stewards’ in om alles in goede banen te leiden en het veiligheidsgevoel te verhogen. De eerste prioriteit is en blijft de gezondheid van de burgers, maar de stad besteedt in samenwerking met het Economisch huis toch ook aandacht aan de beleving van het winkelen. Denk maar aan de aankleding van de nadarhekkens in kader van het circulatieplan.

Voor echte ‘funshopping’ is het nog te vroeg, in eerste instantie ligt de focus op maatregelen om functioneel winkelen mogelijk te maken. Er komt een wekelijkse evaluatie en waar nodig zal het systeem aangepast worden aan de veranderende omstandigheden. Daar zal steeds duidelijk over gecommuniceerd worden via verschillende kanalen. De handelaars zelf staan in het veilig organiseren en inrichten van hun eigen winkels. Het Economisch Huis ondersteunt hen daarbij en zal alle handelaars binnenkort nog extra informatie en tips bezorgen.