Graf van een ridder ontdekt in Sint-Annakerk

Geplaatst op Posted in In de pers

Tijdens de renovatiewerken aan de Sint-Annakerk in Stene werd een unieke historische vondst gedaan. Er werden twee grafzerken blootgelegd die dateren van ca. 1320. Een eerste zerk is deze van een ridder, hoogstwaarschijnlijk een afstammeling van de familie Metten Eye (Metteneye). Een tweede zerk is dat van een onbekende vrouw met kinderen, vermoedelijk de echtgenote van de ridder. De vondsten zijn geschiedkundig en kunsthistorisch bijzonder waardevol.

De familie Metteneye vervulde een belangrijke politieke en economische rol in Vlaanderen. De familie gaat terug tot 1233. Op het graf is een ridder in maliënkolder te zien. Ook het schild van de familie ‘Metten Eye’ is zichtbaar. De tweede zerk is die vaneen onbekende vrouw met twee kinderen. Het graf is evenwel zwaar beschadigd. Ronald Van Belle doctor in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie, omschrijft de grafzerk als een enig stuk waarvan geen gelijke bewaard bleven in Vlaanderen.

Zerk van een ridder, waarschijnlijk een telg van de familie Metten Eye (Metteneye)

Naam: ridder … ‘Metten Eye’ (Metteneye)

Datum: ca. 1320
Afmetingen: +/- 290 cm x 141 cm; dikte 15 cm.
Materiaal: Doornikse kalksteen, deels verweerd. Sporen van beloping in het verleden. Kleine afschilfering van de steen.  

Plaats: deels vrij gemaakt, deels nog in de grond onder de recentere bevloering van de noordzijbeuk, vóór het altaar, tegen de lambrisering.
Grafschrift: Het grafschrift is slechts voor een klein gedeelte leesbaar en voor een groot deel (boven zijde en linkerzijde) nog bedekt. In uncialen op een smalle tekstband, ‘HIER LEGHET …

Zerk van een onbekende vrouw met twee kinderen

Naam: Onbekende vrouw, waarschijnlijk de echtgenote van ridder Metten Eye

Datum: ca. 1320 (of vroeger)

Afmetingen: +/- 220 cm x 109 cm; dikte 15 cm.

Materiaal: Doornikse kalksteen in sterk verweerde toestand, sterk belopen in het verleden. Afschilfering van de steen.  

Plaats: opgedolven in de noordzijbeuk, vóór het altaar.

Grafschrift: Het grafschrift is slechts voor een klein gedeelte leesbaar. In uncialen op een smalle tekstband volgt ‘‘HIER LEGHET …/… /… /… BID VOOR DE ZIELE’.

(Ronald Van Belle, Doctor in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie – Rijksuniversiteit Gent)

“Ondanks de beschadiging is het een uniek historisch en kunsthistorische vondst. Bewaring is een must. Het heeft enorme erfgoedwaarde voor Stene en Oostende. De geschiedenis van de kerk vertoont nog leemtes. Deze vondst zou de puzzelstukjes in elkaar kunnen laten vallen. De grafzerk openstellen voor het publiek is voor Oostende een troef”: aldus schepen van erfgoed Kurt Claeys.

Er wordt nu onderzocht hoe de zerken het best worden bewaard en hoe deze schat toegankelijk kan worden gemaakt voor het publiek.

Laat een reactie achter