Gemengde commissie voor Personen met een Beperking gaat on tour en geeft toegankelijkheidsadvies op maat

Geplaatst op Posted in Bestuur Open Vld Oostende, Stad Oostende, Toegankelijkheid

De Gemengde commissie voor Personen met een Beperking gooit het sedert 2023 over een ander boeg. Zo vergadert de commissie telkens op een andere locatie en worden er ideeën uitgewisseld. Die wisselwerking levert een meerwaarde op voor de commissie en de locatie of organisatie die wordt bezocht. Daarom zet de commissie deze formule ook in 2024 verder.

De Gemengde commissie voor Personen met een Beperking komt vier keer per jaar samen met vertegenwoordigers uit de stadsadministratie, het middenveld en politieke fracties.

Plaatsbezoek

Sinds 2023 koppelt deze commissie de vergadering aan een plaatsbezoek, telkens op een andere locatie in Oostende. Er wordt dan meteen ook advies gegeven over de werking voor personen met een beperking en de toegankelijkheid op die locatie. En het huidig beleid rond toegankelijkheid wordt uitgebreid toegelicht.

“Na ons bezoek delen we constructieve feedback en nuttige suggesties. We benaderen de situatie op een positieve manier en baseren ons op de inbreng van de commissieleden. Bovendien geven we de organisaties de kans om hun perspectief te delen en bieden we ruimte voor een rondleiding of presentatie over het gebouw of de organisatie. Op deze manier stimuleren we een productieve en respectvolle uitwisseling van ideeën.”

  • Annick De Group, voorzitter commissie voor personen met een beperking

“In 2023 werd de commissie grondig hervormd. We bezochten reeds het ontmoetingscentrum De Schelpe, De Grote Post, ’t Leeshuus en ‘Winter in Oostende’. De wisselwerking tijdens zo’n plaatsbezoek is een echte meerwaarde, zowel voor de organisatie als voor de commissie. We leren van elkaar. De organisaties zijn actief aan de slag gegaan met de ontvangen feedback en suggesties. Een concreet voorbeeld hiervan is De Grote Post, waar extra borden zijn geplaatst om de nadruk te leggen op toegankelijke signalisatie. Ik ben dan ook trots op deze nieuw ingezette koers.”

  • Hina Bhatti, Schepen bevoegd voor personen met een beperking

 De commissie gaat ook in 2024 op hetzelfde elan verder. Er staat dit jaar alvast een bezoek aan het VLIZ gepland. Andere geïnteresseerde organisaties, mogen zich steeds aanmelden.