Extra boost voor jongeren dankzij coronasteun

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Vorige week kende Stad Oostende via het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst meer dan 52.000 euro toe aan jongeren tussen 18 en 25 jaar die op eigen benen staan en in deze moeilijke coronatijden financiële problemen ondervinden.

Jongeren die alleen wonen en studeren of werkzoekend zijn, zijn extra kwetsbaar in onze samenleving. Dankzij de bijkomende steun krijgt deze doelgroep wat ademruimte om ze versterkt door te crisis te helpen.

Coronasteun

De coronacrisis heeft het afgelopen anderhalf jaar een grote impact gehad op alle Belgen, maar sommige mensen hebben ook financieel erg zwaar geleden onder de pandemie en bijhorende maatregelen. Daarom kende de federale overheid voor de periode 2020 – 2021 een budget van 990.000 euro toe aan Stad Oostende. Mensen die omwille van de pandemie het water aan de lippen hebben, kunnen hiermee worden ondersteund. Van dit budget heeft ondertussen 900.000 euro de weg gevonden naar Oostendenaars in nood. Het resterend budget zal in de maand december nog worden besteed aan reële noden zoals energiefacturen, medische kosten of andere onvoorziene uitgaven die mensen met een beperkt budget door corona niet kunnen dragen.

Zoom 18-25

Naast het budget voor coronasteun kreeg Oostende ook een bijkomend bedrag van 185.510 euro, specifiek voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die op eigen benen staan en moeilijk rondkomen. Sinds april kan dit budget aangewend worden om bijvoorbeeld studiekosten te betalen, psychosociale hulp of om bij te springen wanneer jongeren omwille van de crisis geen vakantiejob hebben kunnen doen.

De Stad wendde al 87.000 euro aan op deze manier. Daardoor kon Stad Oostende jongeren die het financieel zwaar hebben door corona hebben extra ondersteunen. We hebben er vanuit Stad Oostende nu ook voor gekozen om een extra boost van 52.000 euro te geven aan jongeren binnen deze leeftijdscategorie die er alleen voor staan, leefloon ontvangen en zelf huur betalen. Deze week kregen via deze weg 116 jongeren een duwtje in de rug met hulp bij de huurlast. In de komende weken zullen nog een aantal jongeren aan bod komen. Zo willen we deze kwetsbare doelgroep extra ondersteunen in deze moeilijke periode.

Nieuwe aanvragen

Het resterend bedrag aan coronasteun zal in de komende weken nog worden toegekend. Zowel het reguliere budget als het specifieke jongerenbudget kunnen nog worden aangevraagd tot en met december. Er waren al verschillende communicatiecampagnes, gericht op de doelgroep.

Ben je of ken je een jongere tussen 18 en 25 jaar die financieel een impact ondervindt van corona en moeilijk de eindjes aan elkaar kan knopen? Neem dan contact op met de dienst Rechtenverkenning via het gratis nummer 0800 1 8400 of via 059 59 10 10. De steun kan ook worden aangevraagd via www.oostende.be/zoom.

Ook reguliere coronasteun kan door elke Oostendenaar met een hulpvraag nog steeds worden aangevraagd. Dit kan via hetzelfde telefoonnummer of www.oostende.be/coronasteun