Stad Oostende gaat van start met Spuitenpatrouille

Geplaatst op Posted in Samenleven, Stad Oostende, Veiligheid

Net als andere steden heeft ook Stad Oostende geregeld te maken met zwerfspuiten. Zwerfspuiten zijn drugs- of medicatiespuiten die gebruikers weggooien in de publieke ruimte (pleintjes, bloembakken, riool, …). Met een ‘Spuitenpatrouille’ wil Stad Oostende het probleem extra aanpakken.

In 2020 ruimden de stadsdiensten 260 gevallen ‘zwerfspuiten’ op die weggegooid werden op het openbaar domein. Medewerkers van de reinigingsdienst gaan dagelijks op pad om zwerfspuiten op te ruimen. Binnen Stad Oostende werden opleidingen voorzien om zwerfspuiten veilig op te ruimen. De stadsdiensten die Oostende proper houden zijn ook altijd voorzien van het nodige materiaal zoals handschoenen en aangepaste containers om de spuiten veilig in te deponeren.

Veilig opruimen

We wijzen graag op het gevaar van dergelijke spuiten. Deze als burger zelf oprapen is geen goed idee. Men kan zich eraan prikken en zo besmet raken met verschillende soorten ziektes, zoals hepatitis of HIV. We willen met de stad extra inzetten op de veiligheid van de burger en zien hiervoor een mooie rol weggelegd voor een aparte Spuitenpatrouille. De Spuitenpatrouille gaat specifiek op zoek naar zwerfspuiten en ruimt deze veilig op. Via dit project zetten we in op schadebeperking, veiligheid en preventie.

Burgers kunnen ook zelf een melding maken van zwerfspuiten via de sluikstortlijn.

Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart kunnen laten buitenspelen en baasjes zorgeloos met hun hond op stap. Daarom kunnen Oostendenaars, naast de spuitenpatrouille, ook zelf achtergelaten zwerfspuiten melden op het gratis nummer 0800 92491. Medewerkers van de stad komen de achtergelaten spuiten dan zo snel mogelijk opruimen.

Activeren op de arbeidsmarkt

De nieuwe Spuitenpatrouille zorgt voor meer veiligheid in de stad, maar er is ook een link met arbeidsactivering. De Spuitenpatrouille bestaat uit mensen die een leefloon krijgen, maar nog niet in staat zijn om zelf op zoek te gaan naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Via de Spuitenpatrouille worden zij geactiveerd en wordt er ingezet op basiscompetenties, zoals werken in groep, omgaan met feedback, afspraken nakomen, … die nodig zijn om een volgende stap te zetten in hun traject naar werk. Met de nodige begeleiding tijdens deze patrouilles, kunnen we deze groep Oostendenaars ondersteunen om zich verder te ontplooien. Stad Oostende krijgt voor voor dit project ook een premie van het Vlaamse Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Poule van vrijwilligers

De Spuitenpatrouille gaat tweemaal per week telkens 2 uur op stap om zwerfspuiten actief op te sporen en veilig op te ruimen. Hiervoor zet de Stad een team van 10 vrijwilligers in. Net als de medewerkers van de reinigingsdienst, zullen ook zij een opleiding krijgen over hoe men veilig zwerfspuiten kan oprapen en verwijderen. Ze krijgen veiligheidskledij en gespecialiseerd materiaal mee zoals een prikkertje, een EHBO-kit, een naaldcontainer,… Daarnaast wordt iedereen voorzien van een smartphone om meteen de gevonden spuiten en de locatie in beeld te brengen en te registreren. We hopen op die manier een beter beeld te krijgen op de problematiek en zo nog meer gericht te werk te kunnen gaan.

De Spuitenpatrouille is een samenwerking over verschillende stadsdiensten heen: Openbaar Domein, Veiligheid, Tewerkstelling en MSOC Oostende, het Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers.

Je kan zelf gratis een sluikstorting in Oostendemelden op het nummer 0800 94 91. Online kan je terecht op www.oostende.be/signaalkaart.