Coronacijfers in Oostende: wekelijkse update

Geplaatst op Posted in Communicatie, Stad Oostende

Vanaf deze week geven Stad Oostende en de Eerstelijnszone een wekelijkse update over de coronacijfers in Oostende. Net als in de rest van het land is er in Oostende een sterke stijging van het aantal besmettingen.

De afgelopen week waren er in Oostende 59 besmettingen, wat een verdriedubbeling is in vergelijking met vorige week. Zeven van de 59 besmettingen werden vastgesteld bij 65-plussers (ongeveer 12%). In totaal liggen er op dit moment in de Oostendse ziekenhuizen, AZ Damiaan en Campus Serruys van AZ Sint-Jan, zes patiënten die besmet zijn met COVID-19.Zorgwekkende stijging

De cumulatieve incidentie, het aantal coronabesmettingen de afgelopen week per 100.000 inwoners, is voor Oostende momenteel 82,3. Dit getal wordt vooral gebruikt om steden en gemeentes met elkaar te vergelijken. De cumulatieve incidentie in Oostende ligt lager dan die van de andere centrumsteden in Vlaanderen, maar de sterke stijging de laatste week zou niettemin iedereen onze stad bezorgd moeten maken. Tot vorige week waren 4% van de testen in het triagecentrum positief, de laatste week is dat ruim 10%.

Stad Oostende vraagt daarom nog eens uitdrukkelijk dat iedereen alle maatregelen nauwgezet naleeft: in de eerste plaats de (nauwe) contacten zo veel mogelijk beperken en een mondmasker dragen waar nodig.

Coronalert en contactopsporing

Wie toch besmet raakt en gecontacteerd wordt door contactopsporing (lokaal of federaal), wordt gevraagd om alle effectieve contacten die hij of zij gehad heeft door te geven. Stad Oostende roepen en de Eerstelijnszone roepen ook iedereen nogmaals op om de app Coronalert te downloaden. Coronalert is een gratis app die helpt om de verspreiding van corona te vertragen.

Burgemeester Bart Tommelein: “We merken dat mensen die besmet zijn slechts weinig contacten doorgeven. We roepen iedereen op om eerlijk te zijn, ook als je meer contacten hebt gehad dan de regels eigenlijk toelaten. Dat is ontzettend belangrijk om het aantal besmettingen onder controle te houden.”

Stad Oostende en de Eerstelijnszone zullen vanaf nu wekelijks een update sturen met de meest recente coronacijfers voor Oostende.

(Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. De Eerstelijnszone wordt onder andere gevormd door de huisartsen en ziekenhuizen in Oostende, maar ook door de woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen en welzijnsdiensten.)