Anglicaanse kerk mooi gerestaureerd én weldra te bezoeken als exporuimte

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

HLN.BE – Leen Belpaeme // De Anglicaanse kerk in de Langestraat is grondig gerenoveerd. De ruimte zal volgend jaar kunnen gebruikt worden als exporuimte. Op die manier hebben kunstenaars een extra ruimte om tentoon te stellen, maar kan het grote publiek de kerk ook bezoeken.

De Anglicaanse kerk in de Langestraat verkeerde in slechte toestand. Daarom besliste stad Oostende in de vorige legislatuur al om de kerk te renoveren. Samen met het architectenbureau Felix en Partners werd afgesproken om de kerk te renoveren met oog op een gedeeld gebruik: zowel voor erediensten als voor cultureel gebruik, meer bepaald als exporuimte. Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de vereisten van toegankelijkheid. Het gebouw kreeg rechts een nieuwe ingang met een dorpel van minder dan twee centimeter en er werd een rolstoeltoegankelijke toilet voorzien. “In de gerestaureerde Anglicaanse kerk vinden spiritualiteit, kunstbeleving en verbondenheid tussen mensen een raakvlak, en dat maakt hiervan een sterk verhaal”, duidt schepen Hina Bhatti.

Gezien de grote nood aan exporuimte voor Oostendse, individuele kunstenaars biedt de stad, in samenspraak met de Anglicaanse gemeenschap, de kerk als exporuimte aan. “Er is een grote nood aan exporuimtes voor onze kunstenaars. Naast de al opgestarte pop-ups kunnen we hen nu ook een schitterende exporuimte aanbieden” zegt schepen van cultuur Bart Plasschaert. De overeenkomst geldt voor een jaar. “We hebben hier nog geen ervaring mee en zullen daarom na een jaar evalueren. De expo’s zullen telkens drie weekends duren en elkaar zo opvolgen. De kostprijs werd bepaald op 425 euro. Die prijs is zeker niet hoog in vergelijking met andere ruimtes. Kunstenaars zullen ook kunnen samenwerken om de prijs te drukken”, zegt Plasschaert nog.

De Anglicaanse geloofsgemeenschap komt, in normale tijden, op zondag samen in de kerk. Op een gewone viering zijn er gemiddeld 30 aanwezigen. Met Pasen of kerst zijn er dat een 100-tal. “80 procent van onze gemeenschap bestaat uit mensen met een andere origine. We zijn al lang niet meer Brits, maar net een heel diverse geloofsgemeenschap”, licht Jody Paulus toe. De secretaris van de kerk is heel tevreden over de renovatie. “We organiseren onze vieringen op dit moment wel nog even online.”

Door de coronamaatregelen zal de ruimte pas tegen de krokusvakantie beschikbaar zijn. De website waarop kunstenaars een aanvraag kunnen indienen, gaat op 5 januari online via www.oostende.be/zaalverhuur.