Aanpassingen aan belastingverordening op leegstaande panden

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Stad Oostende zal de belastingverordening op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand wijzigen. De maximale heffingen na vijf jaar worden minder hoog. Zo blijft het aantrekkelijk om zo’n panden een nieuwe toekomst te geven.

Oostende neemt de strijd tegen verwaarlozing, leegstand en verkrotting zeer ernstig. Zeker de langdurige leegstand is een doorn in het oog. Sommige panden staan tot zelfs 17 jaar op een inventaris zonder dat de eigenaars een oplossing zoeken. Om die eigenaars aan te zetten om hun pand in regel te stellen, werd vorig jaar beslist om de belastingen na vijf jaar stevig te verhogen tot het eindbedrag maal 5. Die beslissing was een wake-up call en heeft de problematiek hoog op de agenda gezet.

Panden een nieuwe toekomst geven

Het is echter niet de bedoeling dat deze panden onaantrekkelijk worden voor burgers of ondernemers die ze een nieuwe toekomst willen geven. Daarom worden de maximale heffingen na vijf jaar beperkt tot het eindbedrag maal 2. Om diezelfde reden krijgen nieuwe eigenaars voortaan twee jaar in plaats van één jaar tijd om hun plannen uit te werken. Daarna zijn de gebruikelijke vrijstellingsmogelijkheden nog steeds van toepassing. Die maatregelen moet ruimte geven aan iedereen die werk wil maken van woonkwaliteit en een fraai straatbeeld.

Heffing blijft voldoende voelbaar

Sommige eigenaars betalen de lagere boetes met plezier. Zo hou je leegstand, verwaarlozing en verkrotting in stand en dat is niet de bedoeling. Een kordate en strenge aanpak is nodig om woonkwaliteit te verzekeren. Daarom blijft de heffing voldoende voelbaar voor wie niets onderneemt. 

Deze wijziging aan de belastingverordening wordt op 18 december voorgelegd aan de Gemeenteraad.