Oplossing in de maak voor oud politiekantoor in Oostende dankzij een unieke samenwerking

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

De stad Oostende heeft de ambitie om het oude politiekantoor in de Alfons Pieterslaan om te vormen tot hét centrum voor tewerkstelling in Oostende.

Met het competentiecentrum en de werkwinkel van de VDAB, horeca-opleidingen, een multifunctioneel atelier voor diverse technische opleidingen en de kantoren van het Economisch Huis, ligt een nieuwe en veelbelovende toekomst op tafel voor het gebouw. De nieuwe invulling zal een belangrijke boost geven aan de tewerkstelling in de stad én aan de heropleving van deze belangrijke buurt.

Het oude politiekantoor in de Alfons Pieterslaan staat al enkele jaren leeg. Het gebouw is eigendom van de Regie der Gebouwen. De federale overheid zocht al een hele tijd naar een goede invulling. In nauw overleg met Stad Oostende werden er verschillende plaatsbezoeken georganiseerd om te bekijken wat er mogelijk was. Stad Oostende, het Economisch Huis Oostende, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Regie der Gebouwen willen nu de handen in elkaar slaan voor een innovatief project. Het ambitieuze plan omvat de oprichting van een moderne locatie waar diverse diensten en faciliteiten zullen samenkomen.

Het economische landschap van Oostende zal aanzienlijk worden versterkt door de vestiging van het Economisch Huis Oostende op deze centrale locatie. 

Centrale hub om meer mensen aan het werk te krijgen

De VDAB was in Oostende al langer op zoek naar een centrale locatie om haar competentiecentra en de werkwinkel in onder te brengen. De site van het oud politiekantoor is hiervoor uitermate geschikt qua ligging en zorgt zo voor een vlotte en stadsbrede toegang tot de diverse VDAB services. In het gebouw zullen onder meer de horeca-opleidingen hun thuis kunnen vinden, wat voor een horecastad als Oostende van groot belang is. Daarnaast komt er ook een multifunctioneel atelier voor diverse technische opleidingen. Uiteraard zal ook heel wat kantoorinfrastructuur voorzien worden voor de begeleiding van werkzoekenden. 

Kleinschalig gesloten detentiehuis aan de achterzijde

Een belangrijke component van dit samenwerkingsproject is de bijdrage van de Regie der Gebouwen die eigenaar is van de gronden. Zij willen op de locatie achteraan het terrein een kleinschalig gesloten detentiehuis oprichten voor 30 personen. De capaciteit van het detentiehuis is afgestemd op het aantal kortgestraften dat vandaag in Oostende en de omliggende gemeenten onder elektronisch toezicht staat. Dankzij het detentiehuis zullen die korte straffen opnieuw uitgevoerd worden en zullen gedetineerden de juiste begeleiding krijgen met oog op hun re-integratie in de maatschappij. Dit huis zal voldoen aan alle moderne eisen voor detentie en rehabilitering. Het doel is een menselijke omgeving creëren voor gedetineerden, terwijl de veiligheid van onze buurtbewoners gewaarborgd is. Ook hier is het partnerschap met de VDAB op de site erg belangrijk. Zij kunnen binnen de muren intakegesprekken houden met de gedetineerden in functie van hun rehabilitatie.

Groenzone toegankelijk voor iedereen

Gezien het huidige gebouw niet meer voldoet aan de hedendaagse normen zal voor het nieuwe gebouw ingezet worden op energiezuinige en conforme kantoorinfrastructuur. Er wordt ook een groenzone voorzien die toegankelijk zal zijn voor de inwoners en passanten. Op die manier draagt dit project bij aan een leefbare binnenstad. Stad Oostende zal over dit project in overleg gaan met de buurtbewoners. Er zal een infovergadering georganiseerd worden voor alle geïnteresseerden. Door het herbestemmen van het voormalige politiekantoor naar een multifunctionele faciliteit, zal dit project een belangrijke bijdrage leveren aan de economische én de sociale behoeften van de gemeenschap.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde vandaag de raamovereenkomst met Regie der Gebouwen en de intentieovereenkomst voor de site goed. Volgende week wordt dit dossier voorgelegd aan de Gemeenteraad.