Stad Oostende zet gemeenschapswachten in om fileprobleem aan de Konterdambruggen aan te pakken

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Veiligheid

De Konterdambruggen – beter bekend als de “Blauwe Bruggen” – zijn een belangrijke verbinding tussen Oostende en Bredene. Uit recente metingen van de Lokale Politie blijkt dat er dagelijks gemiddeld 13.000 voertuigen de oversteek maken in beide richtingen. Als de bruggen afgesloten worden en bestuurders weigeren de omleiding te volgen, zorgt dit voor de gekende files die leiden tot de nodige frustraties. Stad Oostende is al enkele maanden bezig met een testproject waarbij gemeenschapswachten ingezet worden om de bestuurders te sensibiliseren de juiste wegomleiding te volgen.

Stad Oostende wil komaf maken met de files aan de Konterdambruggen en is al enkele maanden op zoek naar oplossingen om een einde te maken aan het dagelijks stilstaand verkeer eenmaal de bruggen omhoog worden geplaatst. Essentieel om files te vermijden, is dat bestuurders de voorziene omleiding via de Camerlinkstraat volgen. 

Een oplossing voor de “Blauwe Bruggen”

De Konterdambruggen openen niet op vaste tijdstippen, wat vooraf geprogrammeerde systemen onbruikbaar maakt. Stad Oostende heeft daarom in samenwerking met Haven Oostende een elektronisch programma geïnstalleerd dat een signaal uitzendt naar de gemeenschapswachten van de Stad. Die komen dan ter plaatse om autobestuurders aanwijzingen te geven over de omleiding.

“De vrije en vlotte toegang tot de (achter)haven is van groot belang voor ons economisch weefsel in Oostende, vandaar dat de bruggen vlot open en toe moeten kunnen”, aldus havenschepen Charlotte Verkeyn. “We kunnen niet steeds voorspellen wanneer de bruggen open gaan. De nieuwe samenwerking tussen de Stad en Haven Oostende, is daarom een goede oplossing.”

Op het moment dat een schip de Konterdambruggen nadert, worden de  gemeenschapswachten door Haven Oostende op de hoogte gebracht. “Dit gebeurt via een automatische drukknop die in verbinding staat met de permanentietelefoons bij de dienst Gemeenschapswachten. Vervolgens begeven de gemeenschapswachten zich ter plaatse en geven zij aanwijzingen aan de bestuurders”, zo legt schepen Maxim Donck de werking van het efficiënte systeem uit. De gemeenschapswachten worden zo slechts beperkt gehinderd in hun normale opdrachten.

Testfase met goede resultaten

De testfase is op dit moment nog volop aan de gang maar de eerste resultaten tonen aan dat het inzetten van de gemeenschapswachten ervoor zorgt dat de bestuurders meer dan voordien de aangeduide omleiding volgen.

“Het is belangrijk dat mensen de omleiding volgen. Door te blijven staan aan de geopende bruggen, ontstaan er files waardoor er soms een complete stilstand is tot op het Kennedyrondpunt. Het Kennedyrondpunt en de Ringlaan zijn bovendien een belangrijke verbinding naar het AZ Damiaan. Elke seconde die de MUG wint, kan een leven redden”, vult Schepen Maxim Donck aan. Deze week nog verzorgden de gemeenschapswachten de doorgang voor een ambulance en de brandweer, die vlot konden doorrijden.

Enkel sensibilisering is niet voldoende

De eerste evaluatie heeft aangetoond dat niet elke bestuurder de aanwijzingen van de gemeenschapswachten wil volgen. Meer nog, soms krijgen ze te maken met agressie en verwensingen. Dit is iets wat Stad Oostende niet wil en kan tolereren. Daarvoor zal ook samengewerkt worden met de Lokale Politie Oostende.

Burgemeester Bart Tommelein: “Het digitale systeem wordt binnenkort ook gedeeld met de lokale politie, die vervolgens de gemeenschapswachten zal ondersteunen. Het is de bedoeling dat de politie prikacties houdt. Wie de omleiding niet volgt, negeert een bevel van een bevoegd persoon, wat automatisch tot een proces-verbaal zal leiden. Met het parket werd afgesproken om het negeren van bevelen automatisch te vervolgen. We willen dat iedereen begrijpt dat het essentieel is dat de omleiding gevolgd wordt. Zo is vlot verkeer mogelijk en is het fileleed beperkt.”

De Stad Oostende zal de controle verhogen tijdens de zomermaanden, zodat ook toeristen aangespoord worden om de omleiding te volgen.