Stad Oostende wil kerkgebouwen herbestemmen

Geplaatst op Posted in Begraafplaatsen, Stad Oostende

Oostende werkt volop aan een nieuw kerkenbeleidsplan. Alle gebouwen voor erediensten werden in kaart gebracht en de Stad bevraagde reeds de Rooms-Katholieke kerken. Elk kerkgebouw krijgt een plaatsbezoek en ondergaat een fysieke screening. De Stad maakt daarna een concreet plan op. Het doel is om verschillende kerkgebouwen te herbestemmen of een nevenfunctie te geven.

Stad Oostende werkt volop aan een nieuw Oostends kerkenbeleidsplan. Bestaande kerkgebouwen zullen hierdoor herbestemd worden of een nevenfunctie krijgen.

Taskforce opgericht

De voorbereiding is al gebeurd. De Stad bracht alle gebouwen die bestemd zijn voor erediensten in kaart samen met het actueel gebruik en de huidige functie van elk gebouw. Het doel is een concreet plan over het toekomstig gebruik en de functie van deze gebouwen. De Stad richtte hiervoor speciaal een taskforce op. Het stadsbestuur wil ook de inwoners betrekken bij dit proces.

Plaatsbezoek aan elk kerkgebouw

Het bestaande kerkenbeleidsplan van Oostende werd ondertussen volledig gescreend en alle Rooms-Katholieke kerken in Oostende werden al bevraagd. Ook de Joodse en Anglicaanse/Protestantse geloofsgemeenschappen worden nog bevraagd. De volgende stap start nu: een fysieke screening door een plaatsbezoek aan elk kerkgebouw waarbij de mogelijkheden in kaart worden gebracht. Een her- of nevenbestemming van een kerkgebouw hangt immers samen met de mogelijkheden die het gebouw biedt.

Schepen Hina Bhatti, bevoegd voor erediensten: “Door kerkgebouwen te herbestemmen en van nevenfuncties te voorzien, creëren we extra ruimte en nieuwe mogelijkheden voor onze stad. Er zal ook budget vrijkomen want een kerk die ontwijd is, wordt niet meer gesubsidieerd door de Stad. Vandaag zijn we jammer genoeg nog steeds verplicht om de kerkfabrieken te subsidiëren. Dat kost de Oostendse belastingbetaler jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro. We zijn vastberaden om snel in kaart te brengen welke kerkgebouwen herbestemd kunnen worden. En hierover concrete beslissingen te nemen.”

Creatieve herbestemmingen

In Oostende zijn er 14 Rooms-Katholieke kerken. De Stad is eigenaar van 6 kerken: de Sint-Jozefskerk (Alfons Pieterslaan), de Kloosterkerk van de kapucijnen, de Heilig Hartkerk, de St. Antoniuskerk (Vuurtorenwijk), de Kerk Onze Lieve Vrouw ter duinen (Mariakerke) en de Kerk Onze Lieve Vrouw Koningin (Mariakerke). Eén kerk kreeg al een herbestemming, de voormalige Sint-Godelievekerk (vlakbij de begraafplaats van Mariakerke) is ondertussen ingericht als orthodoxe kerk. De Anglicaanse Kerk kreeg al een nevenbestemming als exporuimte en de Sint-Franciscuskerk wordt gebruikt door een school.

“In Vlaanderen zijn er tal van voorbeelden van geslaagde her- en nevenbestemmingen van kerkgebouwen, ook in onze eigen stad zien we dat het kan. De Sint-Franciscuskerk in de Nieuwe Koerswijk werd gehalveerd. Er gaan nog altijd kerkdiensten door, maar de andere helft wordt gebruikt door de wijkschool Mariasteen als turnzaal en refter. We willen zo snel mogelijk creatieve oplossingen voor verschillende kerkgebouwen” besluit schepen Hina Bhatti.