Stad Oostende vordert 39 premies voor aankoop woning terug

Geplaatst op Posted in Wonen

In het verleden konden jongeren onder specifieke voorwaarden een premie van 5.000 euro krijgen voor de aankoop van een woning in Oostende. Nu blijkt dat in 39 gevallen de premievoorwaarden niet werden nagekomen. Stad Oostende is daarom een procedure gestart om deze premies terug te vorderen.

In het verleden konden jongeren onder specifieke voorwaarden een premie van 5.000 euro krijgen voor de aankoop van een woning in Oostende. De bedoeling van de premie was vooral om jongeren aan te moedigen om in Oostende te blijven wonen. Eén van de voorwaarden was dat de koper gedurende 10 jaar in het huis moest blijven wonen.
Niet voldaan aan de voorwaardenBij de start van de legislatuur kwam aan het licht dat een pak dossiers niet langer aan de opgelegde voorwaarden voldeden. Sommige mensen verhuurden de woning als een tweede verblijf, anderen woonden niet meer in Oostende en nog anderen hadden het aangekochte pand zelfs nooit bewoond. “Het kan niet de bedoeling zijn dat belastinggeld van de Oostendenaar dient om bijvoorbeeld de aankoop van een tweede verblijf te ondersteunen”, verduidelijkt schepen Kurt Claeys bij de beslissing om de premies terug te vorderen.

Wie niet meer aan de voorwaarden voldeed, werd aangeschreven en kreeg ruim de kans om zijn of haar verhaal te doen. We hebben elk dossier grondig nagezien en algemene voorwaarden opgesteld. Er is de letter van het reglement en de geest van het reglement. Als met andere woorden nog aan de doelstelling van het reglement wordt voldaan dan vorderen we de premie niet terug. Dat is het geval in 34 dossiers”, vertelt bevoegd schepen Kurt Claeys.

39 premies teruggevorderd

Wie in Oostende is blijven wonen maar een ander, enig, pand kocht moet de premie dus niet terugbetalen. Dat was immers de intentie van het reglement. In veel gevallen zijn mensen gehuwd, kregen ze kinderen en kochten ze een groter huis.

Er worden 39 premies teruggevorderd. Dat is zo wanneer de mensen niet langer in Oostende wonen. Een verhuis buiten de stad ligt 31 keer aan de basis van een terugvordering. Ook wie een tweede woning aankocht en de oorspronkelijke woning verhuurt kan niet blijven rekenen op de premie. Dit is ook het geval voor wie zich nooit domicilieerde in de woning. Dat staat haaks op het doel van de premie. “We beseffen dat dit geen leuk nieuws is, anderzijds wisten kopers perfect wat de voorwaarden waren en werd een contract ondertekend met de stad”, stelt Kurt Claeys.

Er zijn tot slot ook enkele moeilijke knopen doorgehakt. In het geval van echtscheiding is het voldoende dat één partner een pand in Oostende kocht. Deze premies werden niet teruggevorderd.