Stad Oostende plant de inrichting van een urnentuin

Geplaatst op Posted in Begraafplaatsen, Stad Oostende

Stad Oostende zet in op duurzaamheid en vernieuwing, ook op de begraafplaatsen. Daarom werd beslist om een ecologische urnentuin in te richten op de Stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat.

Stad Oostende besliste om een urnentuin aan te leggen op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat. Er wordt gekozen voor een sobere tuin zonder graven of herkenningstekens. De plaats waar de dierbare begraven is, wordt bijgehouden in het begrafenisregister op basis van gps-coördinaten.

Een urnenthuis is een nieuwe en milieuvriendelijke manier om dierbaren een laatste rustplaats te geven. Het wordt een groene omgeving waarin er biologisch afbreekbare urnen begraven kunnen worden.

Eén met de natuur

De urnentuin wordt vormgegeven als een veld met aangelegde paden. De oplosbare urne in de grond zal na enige tijd verteren waardoor vervolgens de as zal opgaan in de natuur. Om de natuur de kans te geven om zich te ontwikkelen, werd beslist om geen eigen beplantingen, naamplaatjes of herdenkingsvoorwerpen toe te laten in de urnentuin. Het is uiteraard wel toegelaten om bloemen neer te leggen op de daartoe voorziene gemeenschappelijke plaatsen.

Deze wijziging aan het reglement op de begraafplaatsen werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen en wordt op maandag 31 mei voorgelegd aan de Gemeenteraad.