Stad Oostende pakt probleem van verloren gelopen kinderen aan en start dit weekend met proefprojecten

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Toerisme

Tijdens drukke dagen op het strand, worden de redders vaak geconfronteerd met kinderen die verloren gelopen zijn. Stad Oostende werkt daarom aan een actieplan. De Stad zal badgasten nog actiever stimuleren om gebruik te maken van de gratis verdwaalbandjes. Om ook anderstalige toeristen hiervan te overtuigen, wordt er een proefproject met pictogrammen uitgerold. Bij grote drukte zet de Stad vanaf dit weekend ook extra personeel in en wordt er een centraal punt voor verloren gelopen kinderen opgezet.

Met het stralend weer van de afgelopen weken, is het vaak behoorlijk druk op het strand van Oostende. De redders en de strandpolitie staan paraat om de veiligheid van de badgasten in zee en op het strand te waarborgen. Maar ze worden heel vaak geconfronteerd met kinderen die verloren gelopen zijn. De redders gaan dan met ondersteuning van de strandpolitie op zoek naar het kind of naar de ouders. Soms duurt het even vooraleer ze de kinderen vinden of ze de kinderen met hun ouders kunnen herenigen. In afwachting daarvan is het belangrijk dat de kinderen goed opgevangen worden en dat de redders zich zo snel mogelijk weer kunnen concentreren op hun reddersfunctie.

Gebruik verdwaalbandjes extra stimuleren met pictogrammen

De laatste weken liep er een groot aantal kinderen verloren op het strand van Oostende. Door de inzet van de veiligheidsdiensten en de redders konden de kinderen gelukkig steeds herenigd worden met hun ouders. De Stad is gestart met een actieplan om het aantal kinderen dat verloren loopt, te doen dalen. Hierbij is sensibilisatie zeer belangrijk.

Vanaf dit weekend zet de Stad nog actiever in op het stimuleren van het gebruik van verdwaalbandjes. Het Beachteam spreekt ouders met kinderen op het strand aan en geeft hen een gratis polsbandje waarop ze het telefoonnummer van de ouder(s) noteren. Om ook anderstalige toeristen te overtuigen, wordt er voor het eerst met pictogrammen gewerkt. Die verduidelijken het doel en nut van de verdwaalbandjes. Bij zeer grote drukte op het strand zet de Stad bovendien extra personeel in om verdwaalbandjes uit te delen.

Centraal punt voor opvang verloren gelopen kinderen bij grote drukte

Als het zeer druk is op het strand, moet het radioverkeer volledig open blijven voor alarmsituaties, drenkelingen en ambulances. Vanaf dit weekend start de Stad met een proefproject: bij grote drukte wordt voortaan gewerkt met een centraal punt voor verloren gelopen kinderen. Kinderen die in de redderszones tussen het Kursaal en de strekdam verloren lopen, worden opgevangen in één centraal punt op het strand ter hoogte van de redderspost Christina. In het centraal punt zijn er parasols, stoelen, water en begeleiders van het Beachteam aanwezig om de kinderen in optimale en veilige omstandigheden te laten wachten.

Er worden op dergelijke zeer drukke dagen ook extra redders en personeel ingezet die zich focussen op de problematiek van verloren gelopen kinderen. Zo kunnen de andere redders en de medewerkers van de EHBO-posten zich maximaal concentreren op hun kerntaak: de veiligheid en gezondheid van de badgasten op het strand.

Verloren gelopen kinderen vermijden

Om zoveel mogelijk te vermijden dat je kind verloren loopt, kan je als ouder volgende zaken doen:

  • Hou je kind in het oog.
  • Spreek op voorhand af waar je elkaar kan terugvinden als je elkaar kwijtraakt. De verdwaalpalen zijn alvast een handig herkenningspunt.
  • Gebruik een verdwaalbandje: noteer hierop je naam en telefoonnummer en bevestig het bandje rond de pols van je kind(eren). In Oostende kan je gratis verdwaalbandjes krijgen bij het Beachteam, de redders, de EHBO-post en bij toerisme Oostende.
  • Neem een foto van je kind(eren) zodat je weet welke kledij ze dragen. Dat vereenvoudigt de zoektocht.
  • Spreek een redder aan wanneer je kind verdwenen is. Leer je kind ook dat als er problemen zijn, ze best een redder aanspreken.

“De komende weken en maanden zullen we de individuele proefprojecten evalueren en het actieplan verder uitwerken. Zo willen we ervoor zorgen dat kinderen in de toekomst minder vaak verloren lopen, en als dat toch gebeurt dat ze sneller herenigd kunnen worden met hun ouders” besluiten schepen Silke Beirens en burgemeester Bart Tommelein.