Samen pakken we de armoedeproblematiek aan.

Geplaatst op Posted in Partij

Danick Minne is een liberaal met een indrukwekkende staat van dienst. Hij was lange tijd voorzitter en bouwde de partij mee uit.

Vandaag is Danick nog steeds regio-voorzitter en is hij dus verantwoordelijk voor alle afdelingen in onze regio. Danick heeft de voorbije decennia vooral expertise opgedaan op het vlak van sociale zaken. Hij was steeds betrokken bij de werking van het ziekenhuis. Ook na de fusie volgde hij de materie op de voet.

Afgelopen legislatuur was hij ondervoorzitter van het OCMW en het ziekenhuis. Hij raakte op 14 oktober dan ook vlot verkozen als gemeenteraadslid. Door de samensmelting van de Stad en het Sociaal Huis zal hij zijn taak al gemeenteraadslid opnemen. In het verleden koos de sociaal-liberaal steeds uitdrukkelijk voor een rol in het Sociaal Huis. Zijn kennis zal hij nu aanwenden vanuit de gemeenteraad.

“Samenwerking tussen de verschillende actoren die vandaag al schitterend werk leveren, is een groot deel van de opdracht.”

De stadsmonitor legt de armoedeproblematiek in de stad pijnlijk bloot. Het is dus tijd voor een aanpak die de problemen bij de wortels aanpakt. Een armoedeplan met duidelijke prioriteiten is een hoofdopdracht voor het nieuwe bestuur. Samenwerking tussen de verschillende actoren die vandaag al schitterend werk leveren, is een groot deel van de opdracht. Samen pakken we de armoedeproblematiek aan!

Laat een reactie achter