Premies voor personen met een beperking vernieuwd en vereenvoudigd

Geplaatst op Posted in Toegankelijkheid

Stad Oostende heeft een nieuw reglement uitgewerkt voor de mobiliteits en -ondersteuningspremie voor mensen met een beperking. De nieuwe aanpak is flexibeler, vermindert de administratieve rompslomp en zet volop in op inclusie. Maatschappelijk werkers van de dienst Rechtenverkenning zullen voortaan de aanvragen behandelen en gaan indien nodig ook op zoek naar andere ondersteuning voor de aanvragers.

Stad Oostende zet stevig in op het welzijn van alle Oostendenaars en bouwt elke dag aan een stad waarin elk individu maximale kansen krijgt om deel te nemen aan de samenleving. Specifiek voor mensen met een beperking biedt de stad op dit moment drie premies aan: de tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een beperking, de tegemoetkoming voor vervoer naar een vakantieverblijf en de sociaal-pedagogische toelage (voor ouders van een kind met een beperking).

Administratieve rompslomp wegwerken

“Bij het aanvragen van de drie premies komt vandaag ook heel wat administratieve rompslomp kijken, zoals de verplichting om jaarlijks een nieuwe aanvraag in te dienen”, legt schepen voor Toegankelijkheid Hina Bhatti uit.

Stad Oostende streeft naar administratieve vereenvoudiging en wil de bestaande en complexe reglementen binnenkort vervangen tot één bevattelijk ‘Reglement Mobiliteits- en ondersteuningspremie’. Het nieuwe reglement zal bestaan uit twee onderdelen: een luik ‘mobiliteit’, dat de bestaande premies voor individueel vervoer en vervoer vakantieverblijf vervangt, en een luik ‘ondersteuning’, dat de huidige sociaal-pedagogische toelage vervangt.

Flexibele premies voor vervoer, vakantie en ondersteuning bij opvoeding

Wat mobiliteit betreft, is er een forfaitair bedrag voorzien van 75 euro om mensen met een beperking te ondersteunen bij hun individueel vervoer. De verplichtingen om daarbij enkel gebruik te maken van vergunde taxi’s of aangepast (zieken)vervoer vallen weg. De aanvrager hoeft ook geen vervoersbewijzen meer in te dienen als bewijsstuk, wat de procedure minder omslachtig maakt. Wie op vakantie gaat, kan een premie van 75 euro aanvragen voor elke type reis of vervoersmiddel en niet enkel meer als er gereisd wordt met een organisatie die aangepaste reizen aanbiedt.
“Al die extra flexibiliteit verlaagt de drempels en zorgt voor meer inclusie: de visie waarbij mensen met een beperking volop deelnemen aan de samenleving”, benadrukt schepen Bhatti.

De ondersteuningspremie voor ouders van kinderen met een beperking wordt forfaitair 75 euro. Het oude onderscheid tussen wie voltijds of deeltijds de zorgen voor een kind opneemt, valt weg. Zo wordt alles eenduidiger. “De verschillende toelagen zullen ook jaarlijks geïndexeerd worden”, voegt schepen Bhatti er nog aan toe.
Jaarlijkse aanvragen niet meer nodig voor blijvende beperking

Wie een blijvende beperking heeft, moet de stavingsdocumenten slechts één keer aanleveren (onder andere attest invaliditeit of mobiliteitsbeperking, doktersattest,…). Enkel voor mensen met een tijdelijke beperking is wel een jaarlijks hernieuwde aanvraag nodig. Voortaan worden premies meteen forfaitair in één keer gestort en niet per kwartaal. Zo moeten er minder kosten voorgeschoten worden door de aanvrager.

Dienst Rechtenverkenning als centraal aanspreekpunt

De dienst Rechtenverkenning vormt het centrale aanspreekpunt om burgers op weg te helpen naar alle mogelijke vormen van ondersteuning. Deze administratieve vereenvoudigingen passen in een groter verhaal waarin stad Oostende de inwoners nog sneller en gemakkelijker naar de voordelen wil leiden waar ze recht op hebben. Maatschappelijk werkers van die dienst zullen voortaan de aanvragen voor de vernieuwde mobiliteits en -ondersteuningspremies behandelen. Indien nodig kunnen zij verder het gesprek aangaan en een uitgebreide rechtenverkenning doen. Zo zorgen we ervoor dat personen met een beperking de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.

“De geplande wijzigingen werden ook besproken binnen de Commissie voor Personen met een Beperking. Het reglement zelf wordt voorgelegd voor goedkeuring op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn”, besluit schepen Hina Bhatti.