Politie voert actie voor eerlijke concurrentie

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Op vrijdag 11 oktober organiseerde de politiezone van Oostende voor de 16e keer een SHOP-actie in samenwerking met verschillende partners.

SHOP-actie
“We riepen deze acties in het leven om op te treden tegen winkels en horecazaken, gevestigd op het grondgebied Oostende, die het niet zo nauw nemen met de regels,” vertelt korpschef Philip Caestecker. “Tijdens deze acties controleren we op feiten zoals sluikwerk, het in gevaar brengen van de gezondheid door gebrekkige voedselhygiëne, het te werk stellen van illegalen, belastingontduiking en schijnzelfstandigheid. De acties worden regelmatig georganiseerd om oneerlijke concurrentie tegenover ondernemers die wel de regels volgen, weg te nemen, samen met het onveiligheidsgevoel die deze zaken soms teweeg brengen.”

Mooie samenwerking
De acties zijn een samenwerking tussen verschillende diensten. Deze editie waren er maar liefst 35 deelnemers van 10 verschillende diensten aanwezig: Politie Oostende, Federaal Agentschap Veiligheid Voedselketen (FAVV), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), WSE (Werk & Sociale Economie), FOD Financiën, Douane en Accijnzen en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

16e SHOP-actie: 24 zaken kregen onverwachte controle
Tijdens deze actie lag de focus op Chinese restaurants en vergunde nachtwinkels na 22u. De resultaten van de verschillende tussenkomsten zijn als volgt:

  • In totaal zijn 35 processen-verbaal opgesteld voor de meest uiteenlopende inbreuken.
  • Eén restaurant werd gesloten omdat het niet voldeed aan de regels inzake voedselveiligheid en niet was ingeschreven in het handelsregister.
  • In een aantal winkels ging het FAVV over tot vernietiging van voedingswaren, omdat ze niet voor consumptie waren geschikt.
  • Er zijn zogenaamd legale cannabisproducten (CBD) in beslag genomen die niet voldeden aan de nieuwe strengere regels voor de verkoop.
  • In drie zaken waren er zwartwerkers of illegalen aan de slag.
  • Tien personen waarvan de identiteit of verblijfstoestand niet vaststond zijn naar het politiebureel overgebracht voor controle.
  • Spuitbussen met pepperspray die zich achter een cafétoog bevonden zijn in beslag genomen.
  • Voor twee personen is een verslag inzake illegaal verblijf overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

“We zullen deze gecoördineerde acties onverminderd voortzetten. Heel wat diensten slaan daarvoor de handen in elkaar, zodat we heel grondig kunnen controleren of iedereen zich aan de regels houdt” aldus burgemeester Bart Tommelein. “Handelaars weten dat ze steeds een onverwacht controle-bezoek kunnen verwachten. We blijven een ‘lik-op-stuk’ beleid voeren voor wie zich niet aan de regels houdt. Zij die er de kantjes vanaf lopen vormen immers oneerlijke concurrentie voor iedereen die wél correct werkt. We willen van Oostende een warme en leefbare stad maken, eerlijke concurrentie is daar een essentieel onderdeel van.”

Meldpunt
Heb je zelf iets verdacht gezien bij een handelaar in een winkel of horecazaak? Dan kan je dit melden bij je wijkinspecteur door een email te sturen naar pz.oostende.wijk@police.belgium.eu. Alle meldingen worden anoniem behandeld.

Laat een reactie achter