Oostende pakt problematiek onbetaalde schoolfacturen aan

Geplaatst op Posted in Onderwijs, Stad Oostende
Ouders kunnen de schoolfacturen niet altijd betalen, wat negatief is voor het klimaat waarin een kind school loopt. Daarom rolt Stad Oostende de actie Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen uit in samenwerking met de gelijknamige organisatie.

De komende jaren wil Stad Oostende de armoedetrend doen keren. Onderwijs is daarin een belangrijke pijler. Naast het leertraject blijkt ook de betaalbaarheid vaak een probleem en soms zelfs een reden tot afhaken. Onderwijsinstellingen signaleren een stijgende problematiek. Tegelijk geven scholen aan dat zij die oplopende kosten moeilijk kunnen dragen en schakelen sommige ondertussen incassobureaus in. Daarom zullen we scholen nu structureel ondersteunen met gerichte trainingen.

Enkele jaren geleden riep de Vlaamse overheid Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) in het leven. STOS is een belangrijke partner voor scholenkoepels en lokale besturen. Ze ondersteunen scholen in hun aanpak van onbetaalde schoolfacturen en zetten duurzame begeleidingstrajecten op. Tot vorig jaar nam de organisatie enkel trajecten op binnen de scholen zelf, maar vanaf dit schooljaar bieden ze ook de kans aan steden en gemeenten om in te tekenen op een maatgericht STOS-traject.

Binnen de begeleiding ligt de focus op een preventieve aanpak van onbetaalde schoolfacturen. Kostenbeheersing, betaalbaar onderwijs en een goede communicatie met ouders staan centraal. Ook het uitbouwen van netwerken van sociale organisaties die leerlingen en hun ouders kunnen ondersteunen wanneer het financieel wat moeilijker gaat, maakt deel uit van een globale aanpak. Dat neemt niet weg dat ook de opvolging van onbetaalde facturen een plaats krijgt. Invorderen op een menselijke en sociale manier is daarbij het uitgangspunt.

Stad Oostende gaat in zee met STOS om beleidsmedewerkers van de scholen op te leiden tot STOS-trainer. Daarnaast worden ook andere professionals uit het OCMW, het CAW, Samenlevingsopbouw of erkende verenigingen waar armen het woord nemen uitgenodigd om deel te nemen aan de opleiding. Via een begeleidingstraject met een Oostendse basis- of secundaire school worden praktijk en theorie gecombineerd tijdens het trainingsjaar.

Cijfers

Dat de aanpak van STOS werkt, bewijzen de cijfers van de 90 Vlaamse en Brusselse scholen die al aan een Train-de-Trainer-opleiding deelnamen:

  • 29% van de scholen kent een daling van de onbetaalde schoolfacturen;
  • 39% van de scholen kent een daling van de schoolkosten voor ouders;
  • scholen maakten 25% meer afbetalingsplannen op maat voor ouders;
  • 56% van de scholen evalueert jaarlijks de schoolkosten en 63% betrekt de leerkrachten in dit proces;
  • 56% van de scholen besteedt aandacht aan het thema armoede tijdens personeelsvergaderingen;
  • 55% van de leerkrachten gaan op een andere manier om met schoolkosten;
  • het contact tussen scholen en lokale welzijnspartners steeg met 19%.