Nieuwjaarsreceptie speech – Voorzitter Quinten Goekint

Geplaatst op Posted in Bestuur Open Vld Oostende, Partij

Goeiemorgen beste liberale vrienden

Ik ben blij om jullie hier vandaag allemaal te mogen verwelkomen. Voor u staat een trotse voorzitter.

Het afgelopen jaar was er wel ééntje. Onder leiding van onze burgemeester, Bart Tommelein, slaagden we er in om Oostende een nieuwe koers te laten varen. Deze coalitie stelt alles in vraag. Bekijkt of er wel op de meest efficiënte manier wordt gewerkt. Als dat niet zo is hebben ze 1 iets, dat is moed, moed om moeilijke beslissingen te maken.
Er is nog iets wat moed vraagt, dat is om die gemaakte beslissingen in vraag te stellen, te evalueren. Waar nodig moet er bij gestuurd worden, dat is niets om beschaamd over te zijn. Dat is een teken dat ze bijven zaken in vraag stellen. Dat is een goede zaak, alleen zo kan deze stad verder groeien.
De koerswijziging is voelbaar, voor het eerst hadden we een échte autoloze zondag, een eerste stap naar een autoluwe binnenstad, iets waar ik al lang naar uit kijk. Deze coalitie investeert niet alleen in gebouwen zoals het Thermae Palace en de Koninklijke Stallingen maar ook in mensen. Het armoedebeleidsplan focust zich op wie het écht nodig heeft, en daar gaat het om.
Beste vrienden

We hebben het afgelopen jaar een aantal mensen gehad die de actieve werking van onze partij hebben verlaten na heel wat jaren van dienst te zijn geweest. Allemaal om verschillende redenen: professioneel, door een verhuis naar zonnigere oorden, pensioen,… De afgelopen maanden probeerde ik ze al een aantal keer bij elkaar te krijgen om ze te bedanken. Dat is helaas niet zo goed gelukt. Maar vandaag heb ik ze hier toch bijeen.

Ik wil graag even Sabine bedanken, haar jarenlange inzet voor onze partij is niet zomaar voorbij gegaan. Ze was niet alleen fractieleider maar ook gemeenteraadsvoorzitter en een liberaal pur sang. De tijd was rijp voor Sabine om samen met haar man haar carrière in de artistieke wereld verder te ontwikkelen. We missen haar maar hebben alle begrip dat ze die kans grijpt, Sabine….
Ook een speciaal dankwoordje voor Johan Seynaeve, zijn uitdaging ligt er nu in om het crematorium Polderbos zo snel als mogelijk operationeel te maken.

De uitdagingen zijn er groot. Wij hebben er alvast alle vertrouwen in, bedankt Johan!
Last but not least. In élke organisatie heb je mensen die op de voorgrond treden maar je kan nooit zonder mensen die op de achtergrond tonnen werk verzetten. Ons Ingrid was er zo één. Het is met veel pijn in mijn en ons hart dat we hebben afscheid genomen van haar, ze stond altijd klaar. En nu eigenlijk nog, als we vragen hebben kunnen we altijd bij haar terecht.

Beste vrienden

Vorig jaar werden tijdens deze receptie alle nieuwe mandatarissen aan u voorgesteld, ik roep ze bij deze even naar voor In oktober 2019 werden er bestuursverkiezingen georganiseerd in alle open Vld afdelingen van Vlaanderen, U koos 30 nieuwe bestuursleden en mezelf als voorzitter. Heel wat van die bestuursleden zijn hier vandaag aanwezig. De dag dagelijkse organisatie van onze partij is in handen van ons kernbestuur het voormalige UC. Ik stel de leden hiervan graag even aan u voor.

Danick Minne en Arianne Jonckheere – Onze ondervoorzitters, Annick De Group – Secretaris, Patricia Ryckeman – Penningmeester, Marianne Aspeslagh & Michèle Van Troost – ledenbeheer, Niek Calcoen – communicatie, Donovan Verhelst Activiteiten.

Zo een heel nieuwe en jong ploeg die er de afgelopen maanden volop is ingevlogen om de Oostendse liberalen meer dan ooit te laten schitteren de komende jaren.

Ik wil graag afsluiten met een torenhoog cliché Ik wens jullie allemaal een fantastisch 2020 toe, met in de eerste plaats een goede gezondheid.
Ik wens iedereen een 2020 toe waarin hij of zij kan groeien en bloeien waarin en waarmee ze dat zelf wensen

Ik wens onze mensen in het stadhuis, de gemeenteraad, het BC en ons bestuur een jaar vol succes toe, dat zij mogen verder bouwen aan wat ze allemaal hebben opgestart.
Ik wens onze nationale partij een jaar toe waarin de rust mag terugkeren en we het opnieuw over winnen mogen hebben.

Ik zou kunnen zeggen dat ik de toekomst rooskleurig zie, maar ik vertel jullie liever dat de lucht boven Oostende hemelsblauw zal kleuren.

Dames en heren, Beste liberale vrienden ik geef heel graag het woord aan onze burgemeester, de ondervoorzitter van het Vlaams parlement, en ik hoop uit de grond van men blauwe en liberale hart onze volgende nationaal partijvoorzitter. Bart Tommelein

Geef een antwoord