Medios bestaat dit jaar 40 jaar!

Geplaatst op Posted in BCSD

Destijds opgericht om hulpkonvooien richting de noodlijdende bevolking van Polen en Roemenië te sturen, is deze organisatie vandaag niet meer weg te denken in de aanpak van armoedebestrijding in Oostende. Om een duidelijk beeld te krijgen van hun werking, hun noden te aanhoren en samen een blik op de toekomst te werpen, brachten onze raadsleden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Marianne Aspeslagh, Danick Minne en Niek Calcoen, een bezoek aan hun gebouw in de wijk Westerkwartier.

“Dankzij collega-bestuurslid Tiny Dewulf maakten we al kennis met de internationale werking van Medios in onder andere Senegal: ‘Ecoliers sans papiers de Ngaparou’ dat de toegang tot degelijk onderwijs voor kinderen mogelijk maakt en het project ‘Tougoupeul’, waar ze een gezondheidspost, schooltje en diverse milieu-initiatieven onderhouden. Ook in Gambia is Medios sinds de start van de stedenband Oostende-Banjul al een zeer belangrijke partner geweest in het aanleveren van medisch materiaal en ziekenhuisinfrastructuur” legt Marianne uit.

“Het is belangrijk voor de integratie in onze samenleving en het opbouwen of behouden van de eigenwaarde dat hulpbehoevende Oostendenaars in Medios een symbolisch bedrag betalen voor hun kledij of huisraad. Het draagt naast de broodnodige inkomsten van deze organisatie vooral bij aan de sociale vaardigheden en het zelfbeeld van mensen in kansarmoede”, volgens Danick Minne.

“Het aanpakken van (kinder)armoede en bieden van kansen voor álle Oostendenaars zijn speerpunten uit ons bestuursakkoord. Vanuit de acties in het armoedebeleidsplan wordt hier hard aan gewerkt. Sinds ons aantreden in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, vinden wij het belangrijk dat we alle partners in dit verhaal leren kennen. Medios heeft naast de steun aan internationale projecten met medisch materiaal ook een zeer uitgebreide meubel- en kledijbank. Wij waren onder de indruk tijdens ons bezoek en willen het bestuur, maar vooral ook alle vrijwilligers enorm hard bedanken. Zonder hen zou deze strijd niet mogelijk zijn”, beklemtoont Niek Calcoen.

“De rol van Medios blijft brandend actueel, na de vluchtelingencrisis uit Afghanistan en Syrië, merkten we ook een toenemende nood aan steun naar aanleiding van de COVID-crisis. Die was nog niet goed voorbij, als de eerste hulpvragen van gevluchte Oekraïners het OCMW al bereikten. Maar ook de stijgende energieprijzen brengen veel mensen hier in problemen”, stellen Marianne en Niek vast. “Daarom roepen wij iedereen op die ongebruikte spullen in een deftige staat wil schenken, contact op te nemen met Medios. Ook giften zijn altijd welkom. Jaarlijks wordt een solidariteitsmaaltijd georganiseerd, waaraan je ook kunt deelnemen. Dankjewel!”

Op de foto vinden we van links naar rechts:
Willy Sibiet, Medios-secretaris – Niek Calcoen, BCSD-lid – Erik Tanghe, Medios-voorzitter – Danick Minne en Marianne Aspeslagh, BCSD-leden en Jean-Pierre van Steenberge, Medios-penningmeester.