Kordate aanpak bij inbreuken

Geplaatst op Posted in Politie, Stad Oostende

Onze lokale politie slaat de handen in elkaar met externe controlediensten. Hina Bhatti en Gianni Cornette: “Een eerlijk speelveld voor alle ondernemingen is heel belangrijk.”

SHOP-acties roepen oneerlijke concurrentie een halt toe. Likop- stuk is de enige juiste weg. Wie in orde is en correct werkt, verdient steun.

Zwartwerk, namaakproducten, voedselveiligheid… vragen om een lik-op-stukbeleid. Bij SHOPacties slaan onze politiediensten de handen in elkaar met externe controlediensten zoals de dienst Vreemdelingenzaken en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Tijdens de coronacrisis waren grootschalige acties onmogelijk. Vandaag draait het team op volle toeren. Zo was er in april een actie met focus op zwartwerk. Acht handelszaken waren niet in orde waarna de nodige pv’s werden opgesteld.

In mei werd de focus gelegd op voeding en hygiëne. Voor vier handelszaken volgde na gerichte controle meteen de sluiting. Bij elke actie is er ook aandacht voor de correcte uitbating van de zaak en gaan RVA, RSZ en de dienst Vreemdelingenzaken aan de slag.

Na hercontrole en strikte opvolging kunnen zaken opnieuw openen. Ze worden evenwel nauwlettend in de gaten gehouden. De komende periode volgen uiteraard nog nieuwe SHOPacties.