Klankbordgroep adviseert Oostends toegankelijkheidsbeleid

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Toegankelijkheid
Meten is weten. Dit geldt ook voor de mate waarin een activiteit, een gebouw of een locatie toegankelijk is. Naast de expertise van vzw Inter beroept Stad Oostende zich vanaf nu ook op een groep van ervaringsdeskundigen die de situatie ter plaatse evalueren.

Schepen van Toegankelijkheid Hina Bhatti: “Om de graad van toegankelijkheid van een plaats of organisatie snel en correct in te schatten, roepen we een klankbordgroep in het leven. Deze slagvaardige groep bestaat voorlopig uit vier mensen die samen de doelgroep vertegenwoordigen van personen met een beperking.”

Klankbordgroep: samenstelling en reservelijst

De klankbordgroep bestaat voorlopig uit de volgende vier Oostendenaars: Mario De Prince die zich met een rolstoel verplaatst, Niels Dewulf die een auditieve beperking heeft, Etienne Demeulenaere die blind is en Zarah Bonne die mensen met autisme vertegenwoordigt. Samen behartigen ze de belangen van mensen met een beperking door het nauwgezet screenen van gebouwen, locaties en activiteiten.

Van zodra er opnieuw volop evenementen kunnen doorgaan, zal er een grotere capaciteit nodig zijn. Stad Oostende werkt daarom met een reservelijst van mensen die zelf een beperking hebben en die zich wensen in te zetten. Als de gelegenheid zich voordoet, worden deze mensen opgeroepen.

Schakel van toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid is een aaneenschakeling van verschillende elementen:  begrijpbaarheid (of communicatie), bereikbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, bekendheid en betaalbaarheid: deze ‘zeven B’s’ vormen een ketting waarin geen enkele schakel mag ontbreken.

Mensen die zelf een beperking hebben, worden dagelijks geconfronteerd met tekortkomingen. Ze zijn de uitgelezen adviseurs om het Oostendse toegankelijkheidsbeleid bij te staan. De leden van de klankbordgroep namen eerder ook deel aan de dry-run van het vaccinatiecentrum. Aan de hand van hun bevindingen werden nog aanpassingen uitgevoerd.

“Met de steun van de klankbordgroep vergroten we de zelfstandigheid van mensen met een beperking. Want ongehinderd kunnen deelnemen aan de samenleving, garandeert een kwaliteitsvol bestaan. Daar heeft iedereen recht op. Bovendien maken we zo onze samenleving vlot, gebruiksvriendelijk en veilig voor alle mogelijke inwoners en bezoekers van onze stad”, besluit schepen Hina Bhatti.

De klankbordgroep vormt een complementaire aanvulling op de al eerder voorgestelde ‘Bijzondere Oostendenaren’. Zij zijn ambassadeurs voor alle Oostendenaren met een beperking en worden vooral ingezet voor sensibiliseringsacties.