Internationale vrouwendag: onbeperkt sterke vrouwen als rolmodel

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Toegankelijkheid

Of ze nu wereldwijd bekend zijn of enkel in hun eigen buurt: rolmodellen zijn superhelden. Op internationale vrouwendag zetten we daarom drie vrouwelijke Oostendse superhelden in de kijker. Autisme, een licht verstandelijke beperking of een fysieke handicap, niets houdt deze vrouwen tegen om hun dromen waar te maken. Hun doorzettingsvermogen, geloof in eigen kunnen en wilskracht maakt hun parcours des te indrukwekkender.

Op internationale vrouwendag wil Stad Oostende drie Oostendse ‘superhelden’ in de kijker zetten. Hannah, Stephie en Melanie passen perfect binnen het thema van Internationale Vrouwendag voor 2021: ‘Choose to Challenge’! Deze vrouwen gaan geen enkele uitdaging uit de weg in hun strijd voor gelijke behandeling, tegen stereotypen en tegen elke vorm van geweld.“Rolmodellen zijn belangrijk. Ze tonen ons dat actie niet enkel als groep moet worden gevoerd. Als individu durven opkomen voor jezelf is minstens even belangrijk. Ze stimuleren anderen om het beste uit zichzelf te halen en zijn een voorbeeld waaraan men zich kan optrekken als het even moeilijk gaat”, aldus schepen Hina Bhatti bevoegd voor Beleid voor mensen met een beperking.

Melanie: “Geloof in je eigen mogelijkheden!”

Melanie heeft er een lange zoektocht op zitten. Met de hulp van het Gespecialiseerd Team Begeleiding GTB, verbonden aan de VDAB, stelde men autisme vast. Onder begeleiding van Duinhelm vzw kreeg ze kreeg vanaf nu inzicht in zichzelf en startte ze haar gevecht voor een volwaardige plaats in de maatschappij. “Het was mijn droom om in het reguliere circuit werk te vinden, en mijn beperking zou me dit niet verhinderen”, vertelt ze zelf. “Met de ondersteuning van de dienst GTB, een cursus op maat bij Open School en de hulp van een rij-instructeur met ervaring met autisme, behaalde ik mijn rijbewijs!” En daar bleef het niet bij. Bij CVO Miras volgde ze een opleiding tot Zorgkundige. Ook hier was de begeleiding van Duinhelm vzw onontbeerlijk. Elke dag rijdt Melanie nu vol energie naar haar job in WZC Lacourt. Op de werkvloer heeft men oog voor haar beperking maar beschouwt men haar als een volwaardige collega.

Hannah: “Blijf niet bij de pakken zitten!”

Voor Hannah zijn ondersteuning en wilskracht eveneens sleutelwoorden. Op dit moment is een administratieve functie nog niet haalbaar. Maar ze werkt eraan.  Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel verzorgt ze verwaarloosde dieren in het Blauwe Kruis. Ze is bovendien ook steun en toeverlaat voor zieke mensen in het Zorghuis en op bepaalde dagen draait ze mee in de keuken van de horecazaken Lucien en Lizette. “Ik leer elke dag bij. In het Zorghuis mag ik de telefoon opnemen, op de computer werken, en kleine verzorgende taken uitvoeren. Mijn verschillende opdrachten geven me veel voldoening. Ik leer zelfstandig zijn en doorzetten, ook wanneer het eens wat moeilijker gaat”, vertelt Hannah.

Stephie: “Toon wat je kan!”

Stephie is net terug van een onderzoeksproject op zee aan boord van de BNS Belgica. Ook zij heeft er een lange zoektocht op zitten. Haar autisme zorgde ervoor dat ze moeilijk vrienden kon maken in de middelbare school. Ook thuis ging het niet altijd makkelijk. Toch bleef de moeder van Stephie haar steeds steunen en werd er naar oplossingen  gezocht. Stephie slaagde erin om een opleiding tot ‘Mariene bioloog’ te volgen. Na een lange zoektocht en een strijd tegen vooroordelen, kon ze met een starterscontract aan de slag bij het ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. “In het ILVO kreeg ik de kans om mezelf te bewijzen. Men hield er rekening met mijn beperking en ik gaf het beste van mezelf. Onlangs mocht ik mijn contract van onbepaalde duur ondertekenen”, vertelt ze trots.

Gelijke Kansen

Schepen van Mens & Milieu Silke Beirens: “Uit de verhalen die deze drie sterke dames brengen, komt telkens naar voor hoe belangrijk het is dat je als mens jezelf kunt zijn. Door het voeren van een doordacht gelijke kansen en anti-discriminatiebeleid, zullen we er voor zorgen dat elke Oostendenaar – vrouw of man, beperking of niet, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, religie of eender welke achtergrond – naar waarde geschat wordt.”

Het kan anders

“Statistieken en onderzoek wijzen uit dat vrouwen met een beperking extra geconfronteerd worden met vooroordelen en fysiek of psychisch geweld. De cijfers gepubliceerd op de website van Sensoa, tonen ons dat vrouwen met een beperking één van de meest kwetsbare groepen is. Onderzoek aan de universiteit van Gent wijst bovendien uit dat deze groep soms niet mondig genoeg is om strafbare feiten aan te klagen. Door deze krachtige dames in de kijker te zetten, tonen we alle vrouwen dat het anders kan. Weerbaarheid bouw je stapsgewijs op: met vallen en opstaan en vooral door goede voorbeelden te zien. Hannah, Melanie en Stephie zijn onze influencers waarmee we niet enkel vrouwen met een beperking bereiken maar bovendien de hele samenleving sensibiliseren. Hun verhaal bewijst dat ze met aangepaste ondersteuning op hun beurt een onschatbare bijdrage leveren. Een dag als vandaag is een uitgelezen moment om dit aan iedereen te vertellen”, besluit schepen Hina Bhatti, bevoegd voor Toegankelijkheid en Beleid voor mensen met een beperking.